EN RU UA

Результати геополітики досліджень водню

Результати геополітики досліджень водню

Результати геополітики досліджень водню

У 2020 році International Renewable Energy Agency (IRENA) заснувала Рамку співпраці з геополітики трансформації енергетики, відповідно до програми якої було доручено проаналізувати потенційні геополітичні впливи нових розробок водню. Було проведено два опитування, щоб зрозуміти погляди та уявлення великої кількості населення щодо ролі водню в енергетичному переході. Дані опитування стали основою для спостережень за розвитком сектора та аналізу, підсумованого у звіті IRENA: Геополітика трансформації енергії: водневий фактор.

Перше опитування охопило 164 країни та Європейський Союз та було зосереджено на зборі інформації щодо планів країни та пов’язаних з ними рушійних сил і бар’єрів ролі водню в енергетичному переході. Загалом було отримано 48 відповідей від 37 членів (відсоток відповідей 22%.)

Друге опитування мало цілеспрямований характер та більш широкі питання для збору технічних поглядів, пояснень та думок 162 експертів. Отримано 78 відповідей (відсоток відповідей 48%).

В опитуваннях прийняли участь країни: Північна Америка (5%), країни MENA та Азійсько-Тихоокеанський регіон (по 8%), Африка (11%), Латинська Америка та Карибський басейн (27%), Європа (47%) та були охоплені думки експертів у наступних галузях: Енергетична політика, Клімат/довкілля, Зовнішня політика, Економічні справи, Інше.

Так, 46% країн мають національну водневу стратегію чи дорожню карту, 15% є чистими імпортерами, 17% мають транзитний вузол, 17% не мають виробництва Н2, 4% – самі себе забезпечують. 59% – має налагоджені відносини з іншими країнами для майбутньої торгівлі воднем або його похідними, 41% – ні.

Перевагу для виробництва водню з відновлювальної електроенергії надали більше 50% країн, з викопного палива та ССS- менше 5 %.

Найбільш очікувана ключова роль водню у різних секторах економіки у 2050 році для країн визначилася по різному. Найбільш привабливим став дорожньо-транспортний сектор (більше 60%), найменше – сектор житлових будинків (трохи більше 10%). Також були включені сектори комерційних будівель, хімічна, нафтопереробна та інша промисловість, авіаційний та морський транспорт, інше.

Вплив водню на зовнішню політику країни до 2030 року відзначився, в основному, підвищеними очікуваннями до створення нових 2-х сторонніх торгівельних відносин та зниження торгівлі викопним паливом. Найважливішим чинником, що має вплив на створення національної політики та стратегії у сфері водню стала декарбонізація, а основний бар’єр для розробки вищезгаданих документів – високі витрати на виробництво водню з низьким вмістом вуглецю та відсутність спеціальної інфраструктури.

Що стосується другої частини опитування, були опитані експерти наступних галузей: приватний сектор, уряд, міжнародна організація, академічний світ, аналітичний центр/науково-дослідний інститут, громадянське суспільство та інше. Вони вважають, що найбільшим геополітичним наслідком стануть зміни географічних та міжнародних моделей торгівлі енергією (65%), а також конкуренція технологій у водневій економіці (60%). Більше 65% надали експерти як перевагу, що найкращі можливості у виробництві водню існують в Австралії. Далі йдуть країни: Чилі, Саудівська Аравія, Марокко, Сполучені Штати, Китай, Об’єднані Арабські Емірати, Норвегія, Російська Федерація, Алжир, Канада, Іспанія, Єгипет, Європейський Союз, Об’єднане Королівство, Оман, Катар, Німеччина, Аргентина, Південна Африка. Вони зазначають, що розвиток ринків буде проходити на глобальному та регіональному рівнях наступними шляхами транспортування: відремонтованими газопроводами, кораблями, спеціальними водневими трубопроводами. Ресурсним потенціалом для території було обрано поновлювані джерела енергії як надзвичайно важливі. Щоб країна могла стати привабливим виробником водню, важливим фактором є сильна державна підтримка Н2. Щодо сучасного стану, експерти вважають, що країни мають створювати плани розширення відновлюваних джерел енергії або витісняти вугільну/атомну енергії. Зазначається, що тільки ціна на вуглець може зробити чистий водень конкурентоспроможним.

Надзвичайно позитивний вплив розвиток водню, за думкою експертів, матиме на зміну клімату та забруднення повітря.