RU UA EN

Зміни в процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД) у період дії воєнного стану

Зміни в процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД) у період дії воєнного стану

Зміни в процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД) у період дії воєнного стану

Станом на вересень 2022 року від початку дії воєнного стану, Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» зазнав трьох редакцій. Основні зміни торкнулися сфери застосування оцінки впливу на довкілля (стаття 3), де було уточнено, що процедурі ОВД також не підлягає діяльність, прямо не передбачена частинами другою і третьою цієї статті (перелік видів планованої діяльності, що належать до І та ІІ категорій), а також відновлювальні роботи з ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та у відбудовний період після закінчення воєнних дій.

26 серпня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомив про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Загалом зміни торкнулися скорочення термінів проведення процедури з оцінки впливу на довкілля та переходу до більш цифрового формату.

У ст.2 проєкту Закону було запропоновано розширення можливостей уповноваженого центрального органу, а саме проведення консультацій з іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції з питань, що стосуються довкілля, шляхом листування з метою отримання зауважень та пропозицій щодо оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

Ст. 4. Гласність ОВД. Інформація (повідомлення про плановану діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД, про отримання висновку та провадження планованої діяльності) оприлюднюється як і раніше на веб-сайті Єдиного реєстру, а також шляхом публікування на веб-сайтах районної державної адміністрації (РДА), органів місцевого самоврядування та їх дошках оголошень. Уповноважений центральний орган надсилає документи вищезазначеним органам не пізніше наступного робочого дня за днем їх отримання. Останні у свою чергу можуть додатково оприлюднювати документи та інформацію в інший спосіб для забезпечення доведення інформації до відома відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Також, у нових правках зазначено, що повідомлення про плановану діяльність має розміщуватися не менше ніж в 3-х публічних місцях та в адміністративно-територіальних одиницях, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Вимога до публікації у друкованих засобах масової інформації не зазначається, проте не виключається, що суб’єкт господарювання може додатково оприлюднювати документи у такий спосіб. Відомості, що підтверджують факт та дату оприлюднення передаються суб’єктом господарювання засобами реєстру уповноваженому органу, що вносить зазначені відомості до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі- Єдиний реєстр) не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження (замість раніше визначених 3-х днів), а також перевіряє та вносить зазначену інформацію до звіту про громадське обговорення.

Також булу оновлено саме поняття Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля як «інформаційно-телекомунікаційної системи, єдиної, що забезпечує створення, перегляд, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері здійснення оцінки впливу на довкілля, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування». Таким чином, будь-яка фізична або юридична особа має право зареєструватися у Єдиному реєстрі з метою адресного інформування про оприлюднення в ньому інформації та документів. Перебіг строків передбачених Законом починається відповідно до дат зафіксованих у ньому.

Згідно проєкту Закону ст.5 більше не визначається подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі- Повідомлення) у паперових носіях до уповноваженого територіального органу, а виконується лише шляхом заповнення визначеної форми повідомлення у Єдиному реєстрі. Також за новими рекомендаціями необхідно зазначати інформацію про територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Уповноважений територіальний орган надсилає повідомлення уповноваженому центральному органу та повідомляє суб’єкт у спосіб, відповідно до якого було подано повідомлення не пізніше наступного робочого дня (замість 3-х робочих днів, що зазначалися раніше).

Зауваження та пропозиції, які громадськість може надати до відповідного органу скоротилася з 20 робочих днів до 12 та надаються виключно електронними засобами. У свою чергу уповноважений орган надає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації протягом 15 робочих днів (замість 30 робочих днів) з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру офіційного оприлюднення повідомлення.

Додатково ст.6 визначено, що звіт з ОВД має включати результати стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, виконання яких передбачає реалізацію планованої діяльності або які містять плановану діяльності, що підлягає проведенню процедури ОВД (у разі здійснення).

Звіт з ОВД та оголошення подається в електронному вигляді шляхом заповнення форми, так само як і у випадку подання Повідомлення. Уповноважений територіальний орган вносить звіт з ОВД до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня (замість 3-х робочих днів, як зазначалося раніше).

Громадські слухання проводяться під час громадського обговорення планованої діяльності після подання звіту з ОВД, але не раніше ніж на 10-й робочий день з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру та за умови, що для участі в них зареєструвалося не менше ніж десять осіб. У разі меншої кількості осіб — громадські слухання не призначаються. Інформація про час і місце призначених громадських слухань оприлюднюється не пізніше, ніж за 5 робочих днів до їх проведення, в порядку, передбаченому частиною другою ст.4. Тимчасово, на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, до повного його скасування за рішенням уповноваженого центрального органу у повідомленні, звіті з ОВД запроваджується спеціальний спосіб позначення місця провадження планованої діяльності. Також громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з ОВД та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться. У цей період оцінка впливу на довкілля планованої діяльності, що провадитиметься на територіях територіальних громад, розташованих в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), не здійснюється, строки розгляду поданої документації зупиняються, висновки з оцінки впливу на довкілля щодо такої планованої діяльності не видаються.

Також запропоновано скорочення терміну надання висновку — з 25 робочих днів до 15 – і також визначені підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля у якому визначена недопустимість провадження планованої діяльності (ст.9 п.6). Оприлюднення висновку з ОВД проводиться у день його прийняття та одночасно вноситься до Єдиного реєстру.