UA RU EN

Що таке “зелене будівництво”? Сертифікація по стандарту BREEAM

Що таке “зелене будівництво”? Сертифікація по стандарту BREEAM

Що таке “зелене будівництво”? Сертифікація по стандарту BREEAM

«Метод оцінки екологічної ефективності та рівня енерговитрат будівельних конструкцій» BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – популярний метод екологічної експертизи сучасних об’єктів нерухомості. Більш ніж за 20 років існування сертифікації BREEAM, було видано більш ніж 555 тисяч відповідних сертифікатів, а зареєстрованих будинків (які пройшли сертифікацію) – понад два мільйона. Система оцінювання BREEAM вважається універсальним способом оцінювання саме в Європі, оскільки на її території діють різні нормативи  та вимоги в галузі будівництва. Так як, метод BREEAM є досить популярним, то і сама система оцінювання відрізняється своєю гнучкістю та всеохоплюваністю, а саме тим, що в системі розроблені різні підходи до проведення експертиз промислової, комерційної та торгівельної нерухомості. Такий всебічний характер сертифікації BREEAM дозволяє проектним організаціям і власникам будівель користуватися даним методом оцінювання в різних країнах Європи. Оскільки метод оцінки BREEAM враховує національні та регіональні особливості будівельного законодавства, то відповідно найвища кількість балів по методу BREEAM в Україні буде відрізнятися від такої ж самої кількості балів в Швеції. Це означає, що система оцінювання BREEAM є чутлива до внутрішніх стандартів, умов ведення бізнесу, управління в сфері екології та сертифікації. Отже, метод оцінювання BREEAM не тільки дозволяє враховувати внутрішні стандарти та вимоги в будівельній галузі, але й дозволяє розробникам та девелоперам самостійно розвивати та впроваджувати необхідні стандарти для зеленого екобудівництва.

Які є переваги для розробників, власників та інвесторів від сертифікації BREEAM? Спеціалісти та експерти ринку нерухомості виділяють такі переваги використання методу BREEAM:

  • Процес сертифікації напряму пов’язаний із досягненням екологічних та корпоративних цілей;
  • Гарантоване використання технологій, матеріалів та ресурсів сприятливих для будівництва на довгострокову перспективу;
  • Точні критерії оцінювання;
  • Дозволяє знизити витрати на експлуатацію будівлі та підвищити умови праці працівників та піклуватися про навколишнє природне середовище;
  • Позиціонування на міжнародному та національному ринках нерухомості як прихильника будівель, які завдають меншої шкоди оточуючому середовищу;
  • Прискорення пошуку інноваційних рішень спрямованих на мінімізацію шкідливого впливу на природу, життя та здоров’я людини.

Отже, сертифікат BREEAM надає його власнику багато переваг. На стадії будівництва розробники притримуються правил безпеки та екологічності будівельних робіт як для працівників, будівельників так і для пересічних громадян. Так як на цьому етапі проводиться здійснення контролю та обліку кількості використаних ресурсів та матеріалів, а також технологій для їхньої економії, то це, в свою чергу,  призводить до зменшення відповідних витрат. Під час експлуатаційного періоду будівлі, сертифікованої за методом BREEAM, завжди помітним є внутрішні комфортні та безпечні для здоров’я умови праці. Наприклад, відзначалось зменшення об’ємів водокористування до 39%, а енергоспоживання коливається в межах 25-50%. Але що в такому випадку можна віднести до недоліків методу BREEAM? Не врахування регіонального пріоритету в процесі сертифікації дослідники вважають мінусом даного методу.

Система оцінювання BREEAM охоплює такі критерії як використання енергії, води та матеріалів, рівень охорони здоров’я працівників,  інновації, землекористування, забруднення, транспорт та відходи. Кожна з цих категорій оцінювання відображає вплив факторів (від низького до найвищого), наприклад стійкість та гнучкість проекту до внутрішніх та зовнішніх  змін, чутливість до кліматичних та природних умов, розрахунок цінності як екологічно чистого ресурсу, біологічна різновидність. В процесі оцінювання BREEAM, з кожної категорії необхідно виділити ряд завдань, які підлягають оцінці для отримання балів. У випадку вирішення завдання або досягнення встановлених цілей, надається певна кількість балів за відповідну категорію.

В компетенції спеціалістів MCL надання консультацій про особливості сертифікації BREEAM, її організація «під ключ» та забезпечення компанії необхідними інструментами для отримання найкращого сертифікату. Часто при проведенні сертифікації виникає необхідність організації лабораторних замірів, присутності кваліфікованого еколога для складання акту видалення грунту чи зелених насаджень. Спеціалісти ТОВ «еМСіеЛ»  спроможні надати Вам повний спектр послуг у сфері енергоефективності, екології, співпраці з іноземними партнерами та місцевими органами управління та сертифікації. Абсолютною перевагою ТОВ «еМСіеЛ» є наявність багаторічного досвіду та надійного міжнародного партнерства компетентного в управлінні нерухомістю.