UA RU EN

Проведення екологічного аудиту

Проведення екологічного аудиту

Проведення екологічного аудиту

Проведення екологічного аудиту є незалежним процесом оцінювання дотримання екологічних вимог на підприємстві, або при здійсненні конкретної діяльності, враховуючи вимоги чинного природоохоронного законодавства, природоохоронні нормативні акти та інші документи, норми, стандарти. Історія екологічного аудиту розпочалася на території Сполучених Штатів в 70-80- ті роки минулого століття. Аудиторські перевірки вперше почали проводитися в великих промислових корпораціях задля контролю за тим, чи не являється господарська діяльність їхніх компаній джерелом забруднення довкілля. Головною метою запровадження екологічного аудиту для того часу було інформування акціонерів корпорацій в розробці та реалізації екологічних та природоохоронних заходів для підтримання оптимального стану навколишнього природного середовища. Міжнародна торговельна палата в 1989 році розробила та опублікувала документ, що передбачав запровадження внутрішнього аудиту всередині підприємства. Це означало, що власники та керівництво мають систематично здійснювати контроль за виконанням природоохоронного законодавства, проводити тестування персоналу на їхню компетентність  та обізнаність в їхніх обов’язках, та тестувати обладнання та машини задля уникнення аварій та інших непередбачуваних ситуацій, що можуть зашкодити довкіллю.

В Україні всі дії та процеси, що пов’язані із організацією екологічного аудиту диктуються та контролюються законом «Про екологічний аудит». На міжнародному рівні особливості проведення екологічного аудиту входять до сімейства стандартів ISO 14001 як одного із компонентів оцінки системи екологічного менеджменту.

Запровадження екологічного аудиту сприяє економії коштів залучених в забезпечення охорони довкілля та підтриманні оптимального стану навколишнього природного середовища. Проведення екологічного аудиту, перш за все, дозволяє здійснювати моніторинг та контроль за екологічною системою управління на підприємстві, тобто здійснити перевірку та оцінку екологічних аспектів виробничого процесу, застосованих технологій, процедур, ресурсів та обладнання для пакування товарів чи продукції.

Згідно закону України «Про екологічний аудит», об’єктами аудиту виступають організації, підприємства та їхні представництва чи філії, окремі виробництва та системи екологічного менеджменту. Згідно до цього закону, право здійснювати екологічний аудит мають право незалежні екологічний аудитор чи організація, які уповноважені та мають відповідну кваліфікацію. Під час проведення екологічного аудиту, екоаудитор чи уповноважена організація мають дотримуватися наступних принципів: конфіденційність, достовірність, об’єктивність, незалежність, персональна відповідальність екологічного аудитора та законність.

Проведення екологічно аудиту може відбуватися двома способами: внутрішнім та зовнішнім. Внутрішній екологічний аудит передбачає проведення оцінювання за власним бажанням організації чи підприємства, а зовнішній  – на замовлення державних органів влади та установ.

Також законодавство України в сфері екології передбачає проведення екологічного аудиту в  добровільній та обов’язковій формах. Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення органів самоврядування та виконавчої влади у випадку, якщо об’єкт знаходиться в процесі банкрутства, передачі в комунальну чи державну власність,  приватизації, екологічного страхування, створення спільних підприємств на основі державних та комунальних підприємств та у разі надання в оренду на тривалий період підприємств комунальної та державної власності.

Але на практиці, науковці виділяють ще декілька різновидів екоаудиту: контрольний аудит (оцінка дотримання законодавчих актів), системний аудит (аналіз внутрішніх процесів на підприємстві відносно організаційної структури), аудит особливих випадків (оцінка викидів, відходів, що потрапляють в навколишнє середовище; аудит операційного циклу послуги чи товару; оцінка впливу виробничих факторів на людське здоров’я) та аудит процесів (оцінка виробничих та інших процедур та процесів з точки зори їхнього впливу на довкілля).

Звернувшись до компанії MCL з приводу проведення екологічного аудиту, наші потенційні та постійні клієнти можуть бути впевнені в якості та гарантії виконання незалежного оцінювання на предмет дотримання природоохоронного законодавства. Також в компетенції спеціалістів MCL розроблення та сприяння ефективному впровадженню рекомендацій щодо зменшення або усунення негативного впливу на навколишнє природне середовище шляхом реалізації екологічних програм. ТОВ «еМСіеЛ» надає гарантію виконати поставлені завдання прозоро та у повній  звітності перед клієнтом.