UA RU EN

Екологічний дью ділідженс (Оцінка екологічних ризиків)

Екологічний дью ділідженс (Оцінка екологічних ризиків)

Екологічний дью ділідженс (Оцінка екологічних ризиків)

При плануванні будь-якої діяльності необхідно враховувати не тільки сучасну екологічну ситуацію, а й її становлення і розвиток на попередніх етапах для ідентифікації можливих ризиків, пов’язаних з реалізацією діяльності. Дотримання вимог законодавства в сфері екології, охорони навколишнього середовища і санітарно-гігієнічного нормування є запорукою успішного здійснення планованої діяльності і зниження екологічних ризиків.

Оцінка екологічних ризиків – це професійна аудиторсько-консалтингова послуга, яка передбачає: збір і вивчення інформації про можливі аварійні і непередбачувані ситуації і їх наслідки на навколишнє середовище і людину; розробку заходів для запобігання виникнення таких ситуацій; аналіз існуючих заходів безпеки і ліквідацій аварійних ситуацій; порядок розрахунку збитку від надзвичайної ситуації; оцінку впливу на довкілля і здоров’я людини від нанесеного забруднення.

Проведення оцінки екологічних ризиків необхідне для проектів, пов’язаних з інвестуванням. Гарантувати успішну реалізацію інвестиційних проектів можна вивчивши не тільки фінансово-економічні, соціальні та політичні аспекти проекту, а й екологічні. Екологічний дью ділідженс (Due Diligence) для інвестиційного проекту – це ймовірність можливого негативного впливу на навколишнє середовище і розрахунок завданих збитків від майбутнього проекту. Іншими словами, екологічний дью ділідженс – це аналіз діяльності (планованої або здійснюваної) з точки зору охорони навколишнього середовища: наявність джерел викидів забруднюючих речовин, облік кількості утворених відходів, розрахунок гранично допустимих скидів у водні об’єкти, а також аналіз дозвільної документації в сфері господарської діяльності. Оцінка екологічних ризиків допоможе інвестору ідентифікувати приховані загрози, які можуть призвести до економічних втрат, викликані невідповідністю документації законодавчим і санітарно-гігієнічних нормам.

У компетенції фахівців компанії MCL проведення оцінки екологічних ризиків для підприємств, повний аналіз діяльності відповідно до чинних законодавчих та санітарно-гігієнічним норм, складання висновків за результатами екологічного дью ділідженсу і розробка рекомендацій для успішної реалізації діяльності в рамках екологічного та природоохоронного законодавства. Також за підсумками оцінки екологічних ризиків група експертів компанії ЕМСІЕЛ складає рекомендації щодо управління ризиками для інвестиційних проектів.

На сьогоднішній день не існує загальновизнаної методики визначення екологічних ризиків, але ми можемо передбачити ймовірність їх виникнення і, звичайно ж, розробити відповідні заходи для їхнього усунення. Розрізняють два види екологічних ризиків. Перший вид  – це щоденний вплив на навколишнє середовище від антропогенної діяльності, а другий – це перевищення встановлених лімітів та норм. Тому суб’єкту господарювання важливо не тільки не перевищувати встановлені норми, а й за рахунок змін та нововведень в компанії знизити до мінімуму негативний вплив на навколишнє середовище (наприклад, використовувати очисне обладнання під час здійснення викидів в атмосферу, запобігати виникненню відходів або ж раціонально їх використовувати/переробляти як вторинну сировину, проводити аналіз стічних вод і т.д.).

Компанія MCL має досвід надання аудиторських послуг. Фахівці компанії MCL допоможуть вам виявити зони ризику, які потребують особливої уваги, встановити і зрозуміти фактори ризику, іншими словами, з чим пов’язаний ризик, його причини і можливі наслідки, а також розробити рекомендації для їх запобігання в майбутньому.