UA RU EN

Зміни законодавства у сфері спеціального водокористування

Зміни законодавства у сфері спеціального водокористування

Останні зміни, які вносять суттєві правки до головного документу, який встановлює правила водокористування – Водного кодексу, в першу чергу міняють порядок отримання дозволів на спеціальне водокористування.

04.06.17 року вступив в силу Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», даний нормативний документ вносить зміни у Водний кодекс України.

Спеціалісти компанії MCL розглянули та проаналізували основні зміни, які покликані полегшити отримання дозвільних документів для підприємств:

  1. Новий закон позбавляє обласні, Київську та Севастопольську обласні ради та Державні адміністрації компетенції видавати дозволи на спеціальне водокористування. Відтепер, Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. Наприклад, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів видаватиме дозволи на спеціальне водокористування для підприємств, які здійснюють діяльність у Києві та Київській області.
  2. Відтепер, Кабінет Міністрів не буде встановлювати порядок затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, а лише буде встановлювати порядок їх розроблення.
  3. Новий закон міняє визначення «вторинні водокористувачі (абоненти)». Відповідно до останніх змін: вторинні водокористувачі, тобто підприємці, які не мають власних водозабірних споруд і користуються для водопостачання та/або водовідведення спорудами інших підприємств на підставі договору водопостачання (водовідведення), можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об’єкти тільки на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
  4. Змінюються також і види діяльності, які вважаються «Спеціальним водокористування». Відтепер забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води не вважаються спеціальним водокористуванням, тобто не потребує наявності дозволу на спеціальне водокористування.

Як можна побачити, новий закон дійсно полегшує отримання дозволу на спеціальне користування, адже «минулий» порядок отримання дозволу на спецводокористування передбачав отримання дозволу безпосередньо у органах обласних та місцевих адміністраціях, які в свою чергу не могли видати дозвіл на спецводокористування без висновку органів виконавчої влади, що реалізують політику у сфері розвитку водного господарства. Тепер вищевказані органи будуть самостійно видавати дозволи на спецводокористування, що приведе до скороченню термінів розгляду документів.  Ні для кого не секрет, що схема розгляду документів, яка застосовується ще сьогодні є недосконалою. Адже при наявності зауважень щодо змісту або оформлення документів для отримання дозволу на спецводокористування у одного з органів, які залучені у процес оформлення дозволу на спеціальне водокористування зауваження повинні пройти через 2-3 різні органи, що негативно відображається на строках отримання дозволів для підприємств, які не мають права здійснювати водокористування без наявності відповідного дозволу.

Також, нові зміни регламентують вичерпний перелік документів які необхідні для отримання дозволу на спецводокористування. Попередня редакція Водного кодексу не встановлювала такого переліку взагалі. Різні місцеві органи виконавчої влади встановлювали на власний розсуд перелік документів, який необхідно подавати для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Часто до таких переліків входили навіть різні форми клопотання на отримання дозволу на спец водокористування. Форма клопотання була розроблені що у радянські часи та не мала офіційного перекладу на українську мову, тобто місцеві органи виконавчої влади досить часто трактували вимоги кожен по-своєму.

Процес отримання дозволу на спецводокористування, зазвичай, триває від 40 днів до 3 місяців, за умови відсутності зауважень з боку органу, який видає дозвіл. До складу необхідних документів для спецводокористування входять: обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод, копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти, договори на каналізування або водовідведення.

У разі необхідності, компанія MCL може запропонувати своїм клієнтам проведення усіх необхідних досліджень якості води, яка використовується або скидається. Спираючись на плідні партнерські відносини із найкращими лабораторними центрами України, ми можемо забезпечити проведення необхідних аналізів та досліджень у короткі терміни та за конкурентними цінами. Також, при необхідності наші клієнти мають змогу скористатися послугами по бурінню артезіанських свердловин та розробленню паспортів на водозабірне обладнання.