UA RU EN

Екологічне маркування та декларування ISO 14020

Екологічне маркування та декларування ISO 14020

Що таке екологічне маркування та декларування? Згідно наведеному визначенню в стандарті ISO 14020, екологічне маркування та декларування являє собою заяву, що визначає екологічні аспекти послуги чи продукту. Зазвичай екологічне маркування представлене у вигляді символу чи графічного зображення нанесеного на продукт чи його упаковку, в рекламне оголошення та технічний бюлетень, а екологічне декларування  – у формі короткого описання продукту чи послуги, використаної сировини чи застосованої технології виробництва. Відмінність між маркуванням та декларуванням полягає в тому, що виробник може самостійно, без участі третьої сторони, розробити екологічне декларування (так зване самопроголошене екологічне декларування або екологічну заяву). Але під час перевірки чи інспекції він зобов’язується підтвердити свої екологічні амбіції, надавши звіти про діяльність, використані ресурси, технології, використані для виробництва процеси та процедури, та засоби та матеріали для пакування продукції. Таким чином, інспектор засвідчує відповідність екологічно чистих та безпечних продуктів у виробника, або навпаки, забороняє виробникові застосовувати написи екологічного змісту на товарах.

Стандарт ISO 14020 – це ряд рекомендацій для застосування екологічного декларування та маркування. Система стандартів ISO 14020 розподіляє екологічне маркування та декларування на три типи: ISO 14021 (ІІ тип ), ISO 14024 (І тип) та ISO 14025 (ІІІ тип).

Стандарт ISO 14021 входить до сімейства стандарту ISO 14020 та охоплює екологічні заяви про продукти, що виробляються виключно під власну відповідальність виробників, тому ці зави отримали назву самопроголошених економічних заяв II типу. Для самопроголошених екологічних заяв важливу роль відіграє гарантія надійності. Основними вимогами до змісту самопроголошених економічних заяв є їх прозорість, чесність та наукова обґрунтованість, щоб споживач був впевнений в їхній правильності та дійсності. ISO 14021 був розроблений з метою встановлення певних рамок та вимог до таких самопроголошених заяв, оскільки він забороняє використання таких екологічних заяв, які тільки натякають на екологічність, чистоту чи безпечність продукту. Також цей стандарт покликаний зменшити плутанину серед подібних -екологічних заяв та визначає найпоширеніші їхні види: раціональне використання ресурсів – та матеріалів, використання відновленої енергії, зменшення кількості відходів, раціональне енерго- та водоспоживання, збільшення терміну придатності продуктів та їхньої багаторазовості у використанні, продукти, що піддаються біорозкладу, товар, що придатний для повторного використання та матеріали вторинної переробки. Дія стандарту ISO 14021 розповсюджується на виробників, імпортерів, дистриб’юторів та рітейлерів, які можуть скласти власні «самопроголошені» екологічні заяви. Згідно ISO 14021 текст цих заяв розміщується на продукті та його упаковці, в описанні товару, в технічному бюлетені, рекламному оголошенні в засобах масової інформації та телемагазинах.

На сьогоднішній день, відповідно до офіційних джерел ISO, стандарти ISO 14022 та ISO 14023 не доступні для розгляду та застосування.

Стандарт ISO 14024 встановлює принципи та процедури для розробки екологічного маркування I типу. Екологічне маркування I типу призначене для визначення екологічно-найкращого продукту в межах конкретної групи продуктів та нагородити його відповідною відзнакою. Така відзнака здатна донести споживачу, що цей продукт є екологічно чистим та безпечним для вживання, а їх виробництво, транспортування, зберігання, реалізація не шкодять навколишньому природньому середовищу, а його пакувальні матеріали або тара в майбутньому піддаються переробці повністю або частково. Екологічні характеристики, за якими проводиться оцінювання на предмет виявлення екологічно найкращого продукту, мають охопити всі етапи життєвого циклу продукції та наступні категорії оцінки: споживання водних ресурсів, кількість відходів від виробництва, рівень забруднення сировини радіонуклідами, хімікатами чи важкими металами, енергоспоживання, придатність пакувальних матеріалів та засобів.

Стандарт ISO 14025 є частиною сімейства стандартів ISO 14020 та встановлює принципи розробки екологічного декларування III типу. Під час розробки програми екологічного декларування спеціалісти ISO запропонували підприємцям використовувати такі назви їхніх еко-декларацій: еко-профіль (eco-profile), еко-лист (eco-leaf) та декларація екологічного продукту (environmental product declaration – EPD). Декларація екологічного продукту являє собою звіт про вплив складових продукту на навколишнє природнє середовище на всіх етапах операційного циклу (починаючи з підготовки до виробництва та закінчуючи утилізацією відходів та пакуванням готових товарів). Вимоги ISO 14025 унеможливлюють складання такого звіту (декларації екологічного продукту). Тому необхідно звернутися до уповноваженої організації для проведення всіх необхідних процедур зі складання звіту.

Спеціалісти компанії «еМСіеЛ» мають достатньо високі професійні навички та досвід в проведенні сертифікації згідно ISO 14020. Наші працівники здатні провести аналіз діяльності Вашого підприємства відповідно до діючих вимог сімейства стандартів ISO  та сприяти отриманню відповідного сертифікату ISO. Також в компетенції спеціалістів ТОВ «еМСіеЛ» – складання звіту про декларування екологічного продукту (environmental product declaration – EPD) та надання консультативних послуг щодо вирішення індивідуальних проблем з відповідальності за охорону довкілля та вдосконалення екологічної системи управління. Отже, звернувшись до спеціалістів «еМСіеЛ», Ви можете бути впевнені в якості наданих послуг, оскільки наші надійні міжнародні партнери в сфері екології та гігієнічно-санітарного нагляду перевірені часом та нашим співробітництвом.