UA RU EN

Як отримати дозвіл на спеціальне водокористування

Як отримати дозвіл на спеціальне водокористування

Як отримати дозвіл на спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування в Україні здійснюється на підставі дозволу. Дозвіл на спеціальне водокористування – це офіційний документ з обмеженим терміном дії (від 3-ьох до 25-ти років), що видається територіальними органами Держводагентства. Порядок оформлення дозволу на спеціальне водокористування визначено Водним Кодексом України (зі змінами згідно закону № 1830-VIII від 07.02.17 року) та Постановою Кабінету Міністрів України № 321 від 13.03.02 року. В Дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміти на водозабір, водокористування та скидання води у водні об’єкти.

Що необхідно зробити суб’єкту господарювання для отримання дозволу на спецводокористування?

  1. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати дозвіл на спеціальне водокористування має заповнити заяву на його отримання.
  2. Суб’єкту господарювання необхідно підготувати пакет документів, а саме:
    • Обґрунтування потреб у воді включно з розрахунком щомісячного водокористування та водовідведення.
    • Схема, карта та опис місць забору води (свердловин) та скидання стічних вод.
    • В разі скиду відпрацьованих вод, необхідно скласти нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) у водні об’єкти.
  3. Заяву та складений пакет документів суб’єкт господарювання має подати до територіального органу Держводагентства на електронних та паперових носіях.

В разі використання суб’єктом господарювання підземних вод, служба Держводагентства надсилає копії наданих документів в Держгеонадра, а у випадку використання вод з лікувальних водних об’єктів – до Міністерства охорони здоров’я. Протягом 15 календарних днів вищезазначені органи надають висновок в Держводагентство про надання дозволу на спецводокористування. Розгляд наданого суб’єктом господарювання пакету документів в Держводагентстві займає 30 календарних днів з моменту надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування. Розглянувши документи, служба Держводагентства видає дозвіл або відмову. Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є надання неповного пакету документів, отриманні негативного висновку з МОЗ чи Держгеонадр або ж в разі виявлення в документах недостовірної інформації.

В компетенції фахівців компанії MCL підготовка пакету документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Завдяки багаторічному досвіду, відпрацьованій схемі оформлення документів та доступній ціні спеціалісти компанії MCL якісно, оперативно та за доступною ціною підготують пакет документів для отримання дозволу на спецводокористування. Крім розробки документів для оформлення дозволу на спеціальне водокористування, спеціалісти компанії MCL розробляють проект гранично допустимих скидів зворотних вод у водні об’єкти, складають та реєструють паспорт артезіанської свердловини, необхідного для дозволу на спецводокористування.