UA RU EN

Лабораторні дослідження ґрунту

Лабораторні дослідження ґрунту

Лабораторні дослідження ґрунту

Родючість ґрунту дуже чутлива до негативного техногенного впливу від діяльності суб’єктів господарювання. Втручання людини в природні процеси, які сприяють збереженню та відновленню ґрунту призводить до занедбання ґрунту. Українське природоохоронне та земельне законодавство встановлює вимоги для захисту ґрунтів і земель.

Грунт, як один з основних засобів виробництва продуктів харчування, вимагає дбайливого ставлення не тільки для збереження родючості від якої залежить продуктивність та ефективність вирощування рослин, а й для захисту від природних катастроф – паводки, зсуви. Забруднення грунту безпосередньо відображається на його родючості та природних гідрофобних та гідроізолюючих властивостях внаслідок забруднення або засмічення грунтів. Забруднення грунтів це наявність понаднормової кількості або концентрації сторонніх хімічних елементів та речовин. Засмічення грунтів – наявність сторонніх предметів (сміття, відходи) на поверхні або під поверхнею земельної ділянки.

Ґрунт має десятки характеристик, які залежать від таких факторів, як географічне розташування, рельєф, клімат, історію. Для суб’єктів господарювання, які використовують ґрунт як основний технологічний засіб для вирощування рослин родючість ґрунту має стратегічне значення. Для встановлення основних показників грунту компанія MCL пропонує провести агрохімічні дослідження ґрунту, визначити гранулометричний склад грунту, мінералогічний склад грунту, склад ґрунтового розчину, реакцію грунтового розчину, вбирну здатність грунту, властивості ґрунту за морфологічними ознаками, складання агрохімічного паспорту земельної ділянки, підготування проекту сівозмін. Результати агрохімічних досліджень дозволять великим та малим фермерствам визначити тип культури, який варто вирощувати на конкретній земельній ділянці.

Родючість ґрунту має значення не тільки для підприємств, які вирощують рослини, але і для суб’єктів господарювання, які мають намір здійснити будівництво. Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України «Охорона грунтів» власники земельних ділянок, які проводять діяльність, яка може порушити поверхневий шар грунту, зобов’язані здійснювати “…зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.” Агрохімічні дослідження ґрунту призначені в тому числі і для визначення наявності родючого шару.

У випадку відсутності родючого шару грунту на земельній ділянці, що призначена для забудови, власнику ділянки необхідно організувати проведення агрохімічних досліджень ґрунту. Територія сучасних міст в основному вкрита техногенними ґрунтами, тобто такими, що не мають родючого шару та не представляють цінності. Так наприклад, майже весь Лівий берег Києва стоїть на намитих та штучно завезених ґрунтах. Але сучасні тенденції розширення та створення нових територій, що призначені для забудови, займають все більшу територію сучасних міст та околиць. Тому, власникам таких ділянок варто приділити особливу увагу дотриманню вимог природоохоронного законодавства в сфері охорони земель та ґрунтів та своєчасно проводити відповідні дослідження. Порушення земель, псування ґрунтів, їх нецільове використання та несвоєчасне проведення рекультивації є адміністративним та кримінальним (ст. 239 ККУ) правопорушенням, яке може тягнути за собою багатомільйонні збитки.

Компанія MCL спільно з такими професійними організаціями, як ДП «Українська геологічна компанія», ННЦ «Інститут землеробства НААНУ», ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проводять дослідження з визначення: родючості грунту, агрохімічні показники грунту, фізико-хімічних властивостей грунту. У розпорядженні професійних організацій сучасне обладнання та національні і європейські технології визначення агрохімічних властивостей ґрунту.  Спираючись на багаторічний досвід роботи у сфері охорони земель, ґрунтів та землекористування  підприємство еМСіеЛ може гарантувати своїм клієнтам індивідуальний підхід у вирішенні їхніх питань у сфері охорони навколишнього природного середовища.