UA RU EN

Ліцензування полігонів ТПВ

Ліцензування полігонів ТПВ

Порядок обов’язкового ліцензування полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) набув чинності!

З огляду на катастрофічний стан полігонів для зберігання та захоронення комунальних відходів та Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову № 467 від 04.04.2017  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів».

Цей порядок стосується суб’єктів господарювання, які здійснюють, або мають намір здійснювати, діяльність яка пов’язана з захороненням побутових відходів для населених пунктів з чисельністю більше 100 000 жителів, та або, суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність із захоронення побутових відходів на об’єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 000 тон (200 000 кубічних метрів) на рік.

Виконання умов ліцензії на здійснення господарської діяльності з захоронення побутових відходів значно покращить екологічний стан навколишнього середовища та здоров’я населення, особливо в сучасних умовах занедбаного стану полігонів тпв. Постанова НКРЕКП ліцензування полігонів зобов’язує всіх ліцензіатів виконувати наступні заходи.

Приймати промислові відходи IV класу небезпеки лише для використання їх як ізолювального матеріалу; не приймати побутові відходи, якщо вони змішані з іншими відходами; вести радіометричний контроль усіх відходів, які приймаються; провадити зволоження полігона у пожежонебезпечний період, здійснювати рекультивацію черги полігону, здійснювати контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, за шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадженої діяльності та забезпечити наявність:

 • Приладів радіометричного контролю
 • Гідротехнічних споруд від затоплення зливовими та талими водами
 • Протифільтраційного екрану
 • Дренажної системи для збирання та відведення фільтрату
 • Системи збирання та вилучення біогазу
 • Проекту рекультивації кожної черги полігона/звалища та проекту рекультивації полігона/звалища після їх закриття, та ін.

Постанова № 467 НКРЕКП, також, регламентує перелік документів для отримання ліцензії на полігон тпв. зокрема, до такого переліку входять:

 1. Відомості про засоби провадження господарської діяльності (спеціалізований транспорт, обладнання, ін.).
 2. Копія документа, що підтверджує наявність власної акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль вод, повітря, ґрунтів і рослин, шумового навантаження, або договір з такою лабораторією.
 3. Копія паспорту місця видалення відходів (паспорт МВВ).
 4. Копії документів, що засвідчують право власності на земельну ділянку.
 5. Відомість про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

Окремо звертаємо Вашу увагу, на те, що відповідно до абзацу 11 Постанови КМУ №808 Поводження з побутовими відходами (захоронення) становить підвищену екологічну небезпеку і потребує обов’язково провести ОВНС і отримати висновок державної екологічної експертизи!

MCL – компанія, яка має вагомий досвід у сфері екології та санітарно-епідеміологічного нагляду, пропонує суб’єктам господарювання незалежно від їх розташування та запланованого об’єму відходів, який планується захоронити, здійснити проектування комплексів по переробці відходів в тому числі полігонів, отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.