UA RU EN

Ліцензія на збирання, зберігання, обробку, переробку, захоронення та утилізацію акумуляторних батарей

Ліцензія на збирання, зберігання, обробку, переробку, захоронення та утилізацію акумуляторних батарей

Проблема поводження з відходами гостро стоїть перед сучасною Україною. У зв’язку з неефективним використанням утворених відходів спостерігається їхнє надмірне накопичення. Ефективність використання відходів як вторинної сировини залежить не тільки від нормативно-правової бази держави, а й від моральної усвідомленості та ментальності громадян, які вже сьогодні готові до сортування побутових відходів.

Акумуляторні батареї, енергозберігаючі та люмінесцентні лампи відносяться до небезпечних відходів, тому що містять ртуть, свинець, кадмій, марганець та інші небезпечні хімічні елементи. Вони є вкрай небезпечними для довкілля та людського здоров’я, оскільки накопичуються в тканинах та спричинюють ряд захворювань. В своєму побуті ми використовуємо батарейки, акумулятори та електронні лампочки, тому важливо передавати їх на утилізацію спеціалізованим підприємствам, в компетенції яких екологічно безпечні способи зберігання, обробки, утилізації чи захоронення небезпечних відходів. Завдяки ухваленому закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами» передбачається сортування небезпечних відходів від твердих побутових відходів кінцевим споживачем. Тобто, використану батарейку чи акумулятор необхідно окремо збирати у спеціальний контейнер у відведеному для цього місці та передавати на утилізацію підприємствам, що мають ліцензію на небезпечні відходи. Адже, одна використана батарейка забруднює 20 м2 ґрунту або 400 л води, а в одній енергозберігаючій лампочці міститься від 3 до 5 мг ртуті! За даними функціонування полігонів твердих побутових відходів, відомо, що кожного року до них надходить приблизно 150 кг кадмію, 500 кг ртуті та майже 500 тон натрієвих хлоридів та марганцевих сполук. Термін розкладу відпрацьованих джерел живлення та хімічного струму становить понад 200 років.

Що таке небезпечні відходи? Закон України «Про відходи» встановлює вимоги до поводження з небезпечними відходами для суб’єктів господарювання, що використовують їх в своїй діяльності або ж здійснюють їхню утилізацію. В законі наведено наступне визначення: «небезпечні відходи – це відходи фізичні, хімічні чи біологічні, характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними». Виходячи з цього, організації, що здійснюють збирання, зберігання, обробку та утилізацію акумуляторів, батарейок, ртутних джерел струму, повинні мати ліцензію на провадження такої діяльності. Для того, щоб отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами, суб’єкту господарювання необхідно здійснити ряд процедур у відповідності до вимог природоохоронного законодавства. Компанія MCL як одна з провідних компаній в сфері екологічних послуг та поводження з відходами пропонує комплекс робіт для отримання ліцензії (дозволу) на збирання, зберігання, обробку та утилізацію відпрацьованих акумуляторних батарейок та ламп з дотриманням чинних санітарних та законодавчих вимог поводження з небезпечними відходами.