UA RU EN

Методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин. Огляд.

Методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин. Огляд.

Методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля для видів діяльності у галузі видобування корисних копалин. Огляд.

 

Як і попередні методичні рекомендації розроблені Міністерством, документ носить рекомендаційний характер. Рекомендації затверджені Наказом №884 від 28.12.2021 року та стосуються наступних видів планованої діяльності:

 • кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів;
 • видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;
 • глибоке буріння (не у повному обсязі, визначеному Законом);
 • видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;
 • видобування піску і гравію на землях водного фонду.

Коли перевищено Критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля (постанова КМУ №1010 від 13.12.2017), діяльність (об’єкт) також підлягає проведенню процедури ОВД.

Детальні рекомендації охоплюють усі розділи Звіту з ОВД відповідно до кожного виду планованої діяльності, а також розглядають можливість проведення спільної (однієї) процедури ОВД у наступних випадках:

 • видобування нафти і газу та глибоке буріння з метою геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки чи видобування на одній ділянці нафтогазоносних надр;
 • видобування корисних копалин та одночасно перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення (без необхідності будівництва нових об’єктів або з таким будівництвом);
 • видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ у випадку, передбаченому пунктом 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (далі – Порядок № 615);
 • якщо видобування корисних копалин потребує одночасно а) поверхневого чи підземного зберігання викопного палива або б) будівництва, розширення чи змін ліній електропередачі, або в) залізничних колій і споруд, в обсягах, що визначені у Законі та підлягають ОВД;
 • видобування корисних копалин на землях водного фонду, якщо одночасно необхідне прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

Для оцінки (розрахунків) викидів парникових газів було рекомендовано застосовувати методичний підхід згідно з Керівництвом з національної інвентаризації парникових газів, підготовленим Міжурядовою групою експертів з питань зміни клімату (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006:

– при видобуванні вугілля і вуглеводнів – Том 2 «Енергетика», глава 4 – леткі викиди при видобуванні, обробленні, зберіганні і транспортуванні вугілля та із систем видобування нафти і природного газу.

– при видобуванні торфу – Том 4 «Сільське господарство, Лісове господарство та інше землекористування», глава 7 – торфовища у водно-болотних угіддях, відведені для видобування торфу.

Також методичні рекомендації включають наступні Додатки з наданням детальної інформації щодо:

 1. Нормативно-правової бази.
 2. Оформлення та якості картографічних та інших графічних матеріалів, що додаються до звіту з ОВД.

Довідкові матеріали до розрахунків та оцінок:

 1. Викидів.
 2. Скидання забруднюючих речовин у води.
 3. Відходів.
 4. Нормативно-правові акти, у яких визначено перелік небезпечних речовин.
 5. Характеристика впливів гірничих робіт на довкілля.
 6. Ризики, що можуть призвести до значного впливу на довкілля під час глибокого буріння.
 7. Рекомендовані джерела інформації про стан довкілля.
 8. Рекомендації до оцінки впливу для біорізноманіття.