UA RU EN

Методи вивчення поведінки тварин. Проведення польових досліджень

Методи вивчення поведінки тварин. Проведення польових досліджень

Методи вивчення поведінки тварин. Проведення польових досліджень

В Україні налічується 416 видів птахів, 20 видів земноводних, 120 видів ссавців, 28 видів кажанів та понад 27 тисяч видів рослин. Вони поширені територією України нерівномірно через низку факторів: рельєф, ґрунти, кліматичні умови, водні ресурси, рослинність. Деякі види тварин поширюються тільки на тих територіях, де існують умови для їхнього існування.

Досліджують флору та фауну в Україні профільні інститути та науково-дослідні центри. Вони вивчають та систематизують представників флори та фауни, проводять спостереження, застосовуючи вітчизняні та іноземні методики. Також науковці здійснюють моніторинг впливу антропогенної діяльності на стан флори та фауни, публікують наукові звіти, приймають участь в наукових конференціях.

В процесі надання констультативних послуг у сфері охорони довкілля та дотримання природоохоронного законодавства зросла необхідність проведення моніторингу стану флори та фауни на території провадження планової діяльності та її околицях. Особливо зросла актуальність досліджень стану біорізноманіття у зв’язку з проведенням оцінки впливу на довкілля. В рамках ОВД проводять польові дослідження для визначення інтенсивності та характеру впливу на тваринний та рослинний світ. До цих досліджень залучаються ботаніки, орнітологи, хіроптерологи, ентомологи, герпетологи та теріологи.

Орнітологи вивчають птахів, їхній видовий склад, щільність заселення, визначають шляхи їхньої міграції, осілі це чи перелітні птахи. Для досліджень за птахами застосовують різні методики в залежності від цілей та пори року. Орнітологічні дослідження ділять на:

  1. Точкові обліки – ведення спостереження на конкретно визначеній точці. Даний вид обліку доцільно використовувати при реєстрації мігруючих птахів. Точкові обліки проводяться незалежно від погодних умов впродовж визначеного часу. Орнітолог реєструє зграю або окремо птаха, висоту, траєкторію та час польоту.
  2. Маршрутні обліки:
  • пішими на трансекті та конкретній ділянці. Трансекта – це лінійний маршрут обліку птахів з визначеною шириною та довжиною досліджуваної площі (оптимальна форма квадрату на 1,5-2 км). Під час обліків на трансекті орнітолог фіксує вид, стать та вік птахів. Також на карті позначається місце реєстрації птаха. Трансекти не встановлюють біля водойм чи річок в місцях скупчення птахів через значну чисельність особин на визначеній площі земельної ділянки;
  • обліки на автомобілях проводяться для дослідження більшої площі за визначеним маршрутом. Наприклад, автомобільні обліки будуть доречними на болотних місцевостях.

Кожні два-три роки орнітологи проводять моніторинг обліку птахів в різних регіонах України. Моніторинг птахів проводять щоб визначити стан популяції, видовий склад, чисельність та умови гніздування.

Якщо в рамках оцінки впливу на довкілля проводились орнітологічні дослідження, то протягом декількох років після введення об’єкту в експлуатацію суб’єкт господарювання має провести після проектний моніторинг стану довкілля. Післяпроектний моніторинг проводиться щоб визначити як вплинула планована діяльність на довкілля та особливо біорізноманіття.

Спеціалісти, котрі вивчають рукокрилих ссавців називаються хіроптерологами. Облік кажанів проводиться декількома способами:

  • вночі з використанням спеціального ультразвукового обладнання – бет-детекторів, котрі фіксують кількість пролітаючих особин за ніч. Дані з датчиків зчитуються в залежності від об’єму накопиченої інформації, та передаються на розшифровку хіроптерологу для ідентифікації кажанів і летючих мишей;
  • обстеження житлових та нежитлових будинків, господарських споруд, курників та сараїв розташованих близько до точки дослідження. Хіроптеролог оглядає дахи цих будинків на наявність ознак життєдіяльності кажанів. За своєю природою, кажани не пристосовані вити гнізда, тому вони оселяються в затишних та безпечних для себе місцях.

Ентомологи вивчають комах, – найрізноманітнішу групу тварин України. Важливість їхнього дослідження полягає в користі, яку вони приносять довкіллю. Комахи підвищують родючість ґрунтів, запилюють рослини, сприяють ґрунтоутворенню та водночас являються їжею для інших тварин. Для дослідження комах застосовують методики:

  • приваблення на світло з використанням ламп. Такі дослідження проводяться вночі, та зазвичай, дають більше результатів в порівнянні з іншими методиками.
  • прямого візуального обліку на місцевості проводяться в денний час з фото- та відео фіксацією особин.

Початок досліджень припадає на ранню весну через початок міграції птахів та пробудження тварин після зимівлі. Зазвичай, орнітологічні дослідження навесні тривають 2-2,5 місяці. На літній період припадають ботанічні та хіроптерологічні дослідження. Облік птахів також ведуть, але не так інтенсивно. Осінь – головний період дослідження мігруючих птахів, проте орнітологічні дослідження починаються з середини серпня та тривають до жовтня. Взимку ведеться облік зимуючих тварин. Тривалість зимових досліджень залежить від регіону та складає в середньому по 5 днів з листопада до березня.