UA RU EN

Національна стратегія поводження з відходами

Національна стратегія поводження з відходами

Національна стратегія поводження з відходами

Ситуація, що склалася в сфері антропогенної, екологічної та техногенної безпеки в Україні створює загрозу для національної безпеки та безпечного існування.

Серед найголовніших чинників, що призвели до виникнення загрози є незворотне вилучення природних ресурсів, швидке зростання обсягів утворення та накопичення відходів,  відсутність ефективних технологій використання відходів як вторинної сировини.  Це є наслідком незбалансованої техногенної та антропогенної діяльності в Україні. Ситуація, викликана вищевказаними обставинами, досягла своєї критичної межі. І тому це зумовило необхідність термінової зміни стратегії індустріального суспільного розвитку, притаманного сучасній Україні, до постіндустріального та відмови від зневажливого ставлення до природного середовища.

Перед сучасною Україною постає необхідність виробити новий погляд на проблему відходів, як джерела вторинних енергетичних та матеріальних ресурсів. Зменшення обсягу утворення відходів  в процесі споживання і виробництва, забезпечення максимального обсягу утилізації і перероблення, впровадження ефективних технологій поводження з відходами – нова стратегія управління відходами.

Кабінет Міністрів України схвалив Національну Стратегію Управління Відходами, таким чином підтримуючи європейські стандарти та принципи поводження з відходами. Поштовхом до схвалення стратегії на державному рівні було підписання угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, завдяки прагненням нашої держави інтегрувати світові стандарти в національне законодавство.

Нова стратегія розроблена з метою запровадження принципів та методів економіки замкнутого типу та переорієнтування на сучасні та екологічні методи боротьби з відходами. Під економікою замкнутого типу мають на увазі те, що підприємець під час своєї діяльності ставить на меті зменшення утворення кількості відходів, або відходи, що утворюються можуть йти на переробку та знову використовуватися в процесі виробництва. Розроблена стратегія містить план заходів для таких видів відходів: побутові відходи, комунальні відходи, промислові відходи, будівельні відходи, медичні відходи, відходи у вигляді використаних батарейок, батарей та акумуляторів, відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), відходи сільськогосподарського комплексу, небезпечні відходи, специфічні відходи (упаковки, відпрацьована забруднена тара).

Також Національна стратегія управління відходами ставить на меті орієнтир на запобігання утворенню нових відходів, підготовці до повторного використання відходів, що утворилися або їхній переробці. Такі методи боротьби з відходами як утилізація чи видалення відходять в минуле. Через це, планується зменшення кількості місць для зберігання та видалення твердих побутових відходів. Таким чином державна політика в сфері поводження з відходами буде орієнтуватися на проектування, будівництво та експлуатацію сміттєпереробних комплексів, сортувальних та подрібнювальних комплексів.

Отже, управління відходами, незалежно від джерел їх утворення, повинно розпочинатися з моменту планування видобутку природних ресурсів, як сировини для отримання матеріалів і продовжуватися при проектуванні життєвого циклу корисної продукції. На кожному етапі виникнення відходів мають завчасно плануватися шляхи та методи багаторазового використання природних ресурсів і рециклінгу відходів, що утворюються.

Виконання заходів Стратегії забезпечить:

  • розроблення національного законодавства у сфері управління відходами на основі вимог відповідних Європейських Директив;
  • покращення стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення;
  • залучення інвестицій у сферу поводження з відходами та створення сучасної інфраструктури поводження з відходами;
  • дотримання вимог екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами;
  • запровадження новітніх технологій утилізації та видалення твердих побутових відходів, зменшення обсягів їх захоронення на полігонах;
  • зменшення кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам законодавства, вивільнення земель після закриття полігонів і звалищ;
  • збільшення обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;
  • стимулювання суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій.

Звернувшись до ТОВ «еМСіеЛ», Ви маєте змогу отримати консультації з питань ухваленої Стратегії поводження з відходами. Замовляючи послуги у сфері поводження з відходами, Ви отримуєте надійного партнера у сфері екології, менеджменту та права.