UA RU EN

ОБРВ та ГДК

ОБРВ та ГДК

ОБРВ та ГДК

Одним із основних об’єктів захисту навколишнього природного середовища є атмосферне повітря. Саме йому, як джерелу кисню, приділяється найбільша увага з боку природоохоронних та контролюючих органів. З метою захисту здоров’я людей та запобіганню змін у кліматі  законодавство висуває певні вимоги до підприємств, які здійснюють промислові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Нормування викидів забруднюючих речовин здійснюється за допомогою законодавчих, нормативних актів, збірників питомих показників та інструкцій. У професійній компетенції спеціалістів MCL є проведення розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для захисту навколишнього природного середовища та недопущення його забруднення поза встановлених норм.

Для визначення можливості здійснювати суб’єктами господарювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час ведення ними їхньої господарської діяльності спеціалістами проводяться розрахунки максимальних викидів забруднюючих речовин. У разі необхідності, спеціалісти, також можуть проводити лабораторні вимірювання від джерел викидів для встановлення фактичного об’єму і складу викидів газоповітряної суміші від обладнання та ГОУ. За допомогою визначених максимальної кількості грам викидів за одну секунду та максимальної концентрації міліграм забруднюючої речовини у одному кубічному метрі газоповітряної суміші спеціалісти можуть провести розрахунки забруднення атмосферного повітря від кожного конкретного джерела викиду або підприємства в цілому.

Якщо гранично-допустима концентрація (ГДК) кожної речовини на межі санітарно-захисної зони підприємства, або у випадку відсутності такої, на межі житлової, або прирівняної до такої забудови не буде перевищено вплив підприємства на стан атмосферного повітря можна вважати незначним та допустимим. Завантажити ГДК Ви маєте змогу тут.

Проте, ГДК встановлені лише для більшості «розповсюджених» забруднюючих речовин, таких як: парникові гази (азоту діоксид, метан, вуглецю оксид), спирти, пил, кислоти; усього їх більше п’яти сотень. Але, наприклад, пил абразивно-металевий, хоча і утворюється на багатьох великих підприємствах, що мають власні ремонтно-механічні майстерні (РММ, РМЦ, РМД), не має встановленої ГДК. Проте для таких речовин встановлені орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ, ОБРД).

ОБРВ (орієнтовно безпечні рівні впливу) ОБРД (орієнтовно безпечні рівні діяння)- гігієнічний норматив, що встановлює єдині значення гігієнічних нормативів (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць. Завантажити ОБРВ Ви маєте змогу тут.

Тобто, фактично, ГДК і ОБРВ  це однакові показники, що встановлюються рівень максимальної концентрації міліграм забруднюючої речовини у одному кубічному метрі газоповітряної суміші (мг/м3) біля житлової забудови. Відмінність ГДК полягає у тому, що ГДК також встановлює клас небезпечності речовин, її максимальну разову та середньодобову концентрацію. Тож, рівень допустимої (безпечної) концентрації встановлено для кожної забруднюючої речовини або як ГДК, або як ОБРВ (ОБРД).

Компанія MCL пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Спираючись на багаторічні та плідні партнерські зв’язки з провідними лабораторними центрами України та найкращими науковими організаціями ТОВ «еМСіеЛ» гарантує своїм клієнтам виконання у строк усіх обумовлених послуг за ринковою вартістю.