UA RU EN

Огляд документу щодо проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєктів на територіях Смарагдової мережі

Огляд документу щодо проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєктів на територіях Смарагдової мережі

Огляд документу щодо проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєктів на територіях Смарагдової мережі

Документ розроблений громадськими організаціями «Фундація Природна Спадщина» (Польща) та UNCG (Україна) у рамках євроінтеграції України у сфері охорони довкілля. Відповідно до визначеної планованої діяльності були надані рекомендації з підготовки звіту ОВД, розглянуто позитивні приклади та визначені помилки при підготовці звіту з ОВД, а також розглянуто методики дослідження флори та фауни відповідно до Резолюції 6 Бернської конвенції.

Нагадуємо, що метою Смарагдової мережі є довгострокове виживання видів та збереження їх місць проживання шляхом систематичного контролю відповідно до виконання вимог згаданої раніше Конвенції.

Було запропоновано у звіті з ОВД більш детально розглядати та надавати розширений та детальний спектр інформації щодо усього можливого впливу (прямий/непрямий та кумулятивний) планованої діяльності на біорізноманіття на різних структурних етапах – біорегіональному, ландшафтному, екосистемному, оселищному, видовому, популяційному – як окремих, так і функціональних взаємозв’язках на територіях, що належать до Смарагдової мережі. Обов’язковим є дотримання післяпроєктного моніторингу.

Для того, щоб розкрити інформацію більш детально на різних етапах написання звіту з ОВД, було запропоновано ряд питань, що стосуються:

– скринінгу – загальної оцінки можливого впливу на біорізноманіття планованою діяльністю та визначення основних зон майбутнього впливу;

– скоупінгу – безпосередньої поглибленої оцінки зон, що зазнають найбільшого впливу на біорізноманіття;

– опису існуючого стану та аналіз можливих додаткових досліджень;

– прогнозування та оцінки впливу не тільки на територію планованої діяльності, а й на інших рівнях (регіональному, національному, транскордонному, глобальному);

– усунення та зменшення впливу;

– розробки та затвердження плану проведення післяпроєктного моніторингу.

Також було запропоновано залучати, за необхідності, вузькопрофільних спеціалістів з біорізноманіття відповідно до виду планованої діяльності ще до початку провадження планованої діяльності, для оцінки зміни екосистеми у майбутньому та розробки заходів з мінімізації негативних наслідків.

Методики дослідження різних видів рослин та тварин стосуються зокрема ентомологічних досліджень, дослідження видового складу риб, амфібій та рептилій, плазунів, орнітологічних досліджень, методики виявлення ссавців, кажанів, методики обстеження видів рослин зазначених у Резолюції 6, обстеження біотопів. Була представлена таблиця строків спостереження у природі видів Резолюції 6 Бернської конвенції.

У додатку були представлені рекомендації щодо особливостей підготовки звітів ОВД в розрізі окремих видів планованої діяльності, визначених у п. 2 і 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Так, наприклад, при проведенні будівництва повітряних ліній електропередачі як для І, так і для ІІ категорії в частині об’єктів, що охороняються Бернською конвенцією, бажано оцінити вплив на лісові оселища, шляхи міграції або близькість сезонних скупчень птахів, оцінити наявність охоронюваних оселищ та тварин. Протипоказаним є створення таких ліній біля водно-болотних угідь, де є значні скупчення птахів під час міграцій або зимівлі. По аналогії окремо до кожного виду планованої діяльності наданий власний перелік необхідних питань та досліджень для підготовки змістовного звіту ОВД, що буде відповідати збереженню територій, що належать до Смарагдової мережі, відповідно до вимог Бернської конвенції.