UA RU EN

Охорона довкілля при організації виробництва асфальтобетону

Охорона довкілля при організації виробництва асфальтобетону

Охорона довкілля при організації виробництва асфальтобетону

Будівництво нових автошляхів, розширення та реконструкція існуючих потребує залучення коштів та використання якісних ресурсів. Асфальтобетон, який використовують у будівництві або реконструкції доріг виробляють асфальтобетонні заводи (АБЗ). Асфальтобетон – це суміш мінеральних речовин, таких як пісок, гравій, мінеральний порошок, та в’язучої речовини – бітуму. Характерною ознакою бітуму є в’язкість, але в’язким бітум може бути тільки в підігрітому стані. Тому зв’язуюча суміш має підігріватися та доставлятися до місця укладки в розігрітому стані. За цих умов, асфальтобетонні заводи функціонують тільки в теплі пори року за сприятливих погодних температур та на відкритих майданчиках. Діяльність АБЗ чинить вплив на довкілля шляхом викидів в атмосферу, шуму та вібрацій. Відповідно до ДСП 173-96, розміри санітарно-захисної зони для асфальтобетонного заводу до найближчої житлової забудови становить 1000 м. Найчастіше, асфальтобетонні заводи розміщуються в промислових зонах на значній відстані від житлових будинків. Якщо власник чи керівник АБЗ застосовує технології, що дозволяють зменшити негативний вплив, то, відповідно, розміри санітарно-захисної зони можуть скорочуватися.

В Україні працює багато асфальтобетонних заводів, багато з них як стаціонарні, мобільні та пересувні. Мобільність асфальтобетонних заводів дозволяє переміщувати обладнання та конструкції заводу на нове місце з огляду на сезонність роботи АБЗ. Чимала кількість асфальтобетонних заводів в Україні працює за китайськими технологіями. Все необхідне устаткування, машини та конструкції привозять з Китаю та на місці збирають й встановлюють. Після закінчення терміну експлуатації такого АБЗ, всі конструкції розбираються та доставляються на нове місце. На земельній ділянці, де розташовувався АБЗ, проводять рекультивацію, після чого вона придатна для використання в господарських цілях.

Чим ще Вас здивують технології китайських АБЗ? Технології, що запроваджені на цих асфальтобетонних заводах, орієнтовані на попередження забрудненню  навколишнього середовища. Так, наприклад, в процесі виробництва асфальтобетону використовують газ, а не дизельне паливо. Це сприяє зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Готовий асфальтобетон зберігають в спеціальних цистернах, між стінками яких встановлені електронагрівачі. За таких умов, готову суміш зберігають в розігрітому стані й використовують електроенергію для нагріву. Перевагами експлуатації таких АБЗ є максимально ресурсоефективне виробництво, тобто, весь готовий асфальтобетон, що виготовляється протягом робочого дня, використовується у дорожніх роботах, на підприємстві не залишається готової суміші, яку необхідно підтримувати у розігрітому стані. На практиці, такі асфальтобетонні заводи є достатньо потужними, наприклад, об’єм виготовленого асфальтобетону за годину може сягати більше 300 тон. Під час експлуатації такого АБЗ, об’єкт здійснює вплив на довкілля за рахунок викидів в атмосферне повітря та шуму від роботи машин та обладнання. Враховуючи вище зазначене, розміри санітарно-захисної зони для таких асфальтобетонних заводів можуть зменшуватися. Також, для скорочення розмірів СЗЗ асфальтобетонного заводу, санітарно-захисну зону навколо об’єкту слід озеленювати, але варто дотримуватися принципу чергування закритих та відкритих просторів (висаджування чагарників та дерев) для розсіювання викидів забруднюючих речовин. При цьому, не рекомендується здійснювати дуже щільне озеленення СЗЗ з метою ефективного провітрювання території промислового майданчика та навколо неї.

Дотримання екологічного законодавства та санітарно-гігієнічних норм не завершується на отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробці проекту зі встановлення/скорочення розмірів санітарно-захисної зони. Відповідно до чинного закону України №2059-19 «Про оцінку впливу на довкілля», планова діяльність, пов’язана з виробництвом асфальтобетону підлягає обов’язковому проведенню оцінки впливу на довкілля (ОВД). Оцінка впливу на довкілля проводиться в декілька етапів, включаючи розробку повідомлення про планову діяльність, його публікацію в ЗМІ, проведення досліджень впливу на біорізноманіття та здоров’я людей, розробку звіту з оцінки впливу, проведення громадського обговорення в рамках ОВД та отриманням висновку з оцінки впливу на довкілля на право здійснення планової діяльності. Особливістю процедури ОВД є прозорість та доступність інформації про перебіг процедури ОВД для громадськості шляхом доступу до неї через Єдиний реєстр ОВД. Проведення оцінки впливу на довкілля «під ключ» дозволяє контролювати всі етапи процедури овд та нести відповідальність перед Клієнтом за її успішне проведення.

Спеціалісти компанії MCL мають досвід в наданні послуг екологічного характеру для асфальтобетонних заводів. Фахівцями компанії MCL проводилася оцінка впливу на довкілля «під ключ» для асфальтобетонних заводів та розроблялися проекти зі скорочення розмірів санітарно-захисної зони АБЗ. Завдяки плідній та довготривалій співпраці з науково-дослідними установами та інститутами НАН України, спеціалісти компанії MCL здійснюють комплексний аналіз впливу діяльності асфальтобетонних заводів на довкілля та здоров’я людей.