UA RU EN

Вступив в силу закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

Вступив в силу закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

Вступив в силу закон України “Про оцінку впливу на довкілля”

23 травня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про оцінку впливу на довкілля», чинність якого набуває з 18 грудня 2017 року. Цей закон прописує основні організаційні та легальні засади проведення оцінки впливу на довкілля від планової діяльності. Планова діяльність суб’єкта господарювання означає планову діяльність з будівництва, розширення, реконструкції, переоснащення або демонтажу (ліквідації) підприємства чи іншого втручання в природне середовище враховуючи можливий негативний влив на довкілля. Тобто, іншими словами, оцінка впливу на довкілля проводиться перед прийняттям рішення про здійснення планової діяльності суб’єктами господарювання шляхом подання до уповноваженого територіального органу влади письмового листа з наміром про проведення планової діяльності. Вплив на довкілля від планової діяльності означає вплив наслідків діяльності суб’єктів господарювання на здоров’я людей, стан флори, фауни, повітря, ґрунту, водних об’єктів, ландшафту та історично-архітектурних пам’яток.

Виникає питання, чи стосується це абсолютно всіх суб’єктів господарювання нашої держави? Відповідно до статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля», сфера дії закону поширюється на суб’єкти господарювання першої та другої категорій, що можуть завдати значний негативний вплив довкіллю. До першої категорії належать: газо- та нафтопереробні комплекси; теплові електростанції (з потужністю більше 50 мегават) та атомні електростанції, ядерні реактори; підприємства кольорової та чорної металургії; підприємства хімічної галузі (біологічно-хімічне, фармацевтичне, біотехнічне виробництво, виробництво мінеральних добрив, лаків, фарб, полімерних матеріалів та інших речовин); поводження з небезпечними, побутовими та іншими відходами (їх зберігання, переробка, утилізація); будівництво аеродромів, автомагістралей, залізничних доріг, річкових портів; забір підземних вод; видобуток нафти та газу з континентального шельфу; будівництво кар’єрів та видобуток корисних копалин; підприємства з виробництва азбесту та азбестовмісних  матеріалів; споруди для очищення стічних вод; поступові та санітарні рубки лісового та заповідного фондів відповідно; будівництво ліній електропередачі. Друга категорія суб’єктів господарювання, що підлягає обов’язковій оцінці впливу на довкілля включає: підприємства лісового та сільського господарств; глибокі буріння з метою захоронення радіоактивних відходів або для водопостачання; підприємства з переробки мінеральної сировини, виробництва та обробки металу; підприємства харчової, текстильної, паперової, шкіряної та деревообробної промисловості; інфраструктурні проекти (будівництво трамвайних колій, трубопроводів, гідротехнічних споруд, ліній метрополітену). Більш детально з переліком суб’єктів господарювання можна ознайомитися тут.

Відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства, якщо під час здійснення своєї діяльності або проектування планової діяльності, суб’єкт господарювання може завдати значний негативний вплив на довкілля та навколишнє природне середовище, то він обов’язково має вчасно та в повній мірі проінформувати громадян про можливий вплив на довкілля від його планової чи вже здійснюваної діяльності. Проінформувати громадськість можна шляхом друку оголошення в засобах масової інформації, через Інтернет-ресурси уповноваженого територіального органу, який, в свою чергу, вносить суб’єкт господарювання в Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Якщо у громадян є заперечення чи пропозиції щодо впливу на довкілля від планової діяльності, то вони можуть їх висловити у встановленому законом порядку шляхом проведення громадських слухань. Звіт з оцінки впливу на довкілля та вся інформація, що стосується планової діяльності має бути у вільному доступі для громадськості.

Для проведення оцінки впливу на довкілля підприємець має надіслати повідомлення про планову діяльність до уповноваженого територіального органу, в компетенції якого розгляд наданої інформації та внесення пропозицій щодо можливого впливу на довкілля, та, безперечно, надання висновку про оцінку впливу на довкілля. Суб’єкт господарювання оформлює звіт про вплив на довкілля від планової діяльності з урахуванням відгуків, зауважень та пропозицій від громадськості та уповноваженого територіального органу.

Фахівці компанії MCL з радістю допоможуть Вам в проведенні оцінки впливу на довкілля, оформленні всієї необхідної документації, розробці альтернативних варіантів здійснення планової діяльності в умовах високих ризиків та загрози для довкілля.