UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля: деталізація впливу на біорізноманіття

Оцінка впливу на довкілля: деталізація впливу на біорізноманіття

Оцінка впливу на довкілля: деталізація впливу на біорізноманіття

Оцінка впливу на довкілля має проводитися у відповідності до законів України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку», і передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу планової діяльності, проведення громадських обговорень звіту з оцінки впливу, збір та аналіз наданої суб’єктом господарювання інформації в процесі оцінки впливу та розробку висновку з оцінки впливу на право здійснення планової діяльності.

Проведення оцінки впливу на довкілля планової діяльності вимагає її всебічного аналізу. Мова йде про комплексне вивчення впливу наслідків діяльності на складових довкілля. Здійснюючи свою діяльність суб’єкт господарювання може чинити вплив на здоров’я та життєдіяльність людей, стан атмосферного повітря, ґрунтів, водних та лісових ресурсів. Як наслідок, такий вплив позначається на звичному ареалі існування тварин, птахів, кажанів, гідробіонтів, комах тощо. Щоб в повній мірі оцінити масштаби та рівень впливу на біорізноманіття до процесу оцінки впливу на довкілля варто залучати досвідчених науковців, ботаніків, зоологів, іхтіологів, ентомологів, орнітологів, хіроптерологів тощо. Залучення вищезазначених спеціалістів своєї профільної галузі дозволить провести польові спостереження, дослідження й розробити програму моніторингу стану та збереження біорізноманіття; провести інвентаризацію видів тварин і рослин в межах провадження планової діяльності; дослідити вплив на кажанів, комах, птахів, ссавців, враховуючи сезонність, періоди міграції; провести дослідження на предмет існуючих шляхів міграції диких тварин, беручи до уваги місце провадження проектної діяльності, та оцінити вплив на неї; провести дослідження шляхів міграції птахів і прорахувати можливу кількість загиблих кажанів та птахів від планової діяльності.

В яких випадках виникає необхідність залучення таких науковців та дослідників? Наприклад, для проекту вітрових електростанцій (ВЕС), міні ГЕС, розробки родовищ корисних копалин, в звіті з оцінки впливу на довкілля необхідно відобразити результати проведених досліджень орнітологів та хіроптерологів, оцінку шумового та вібраційного навантаження на тварин, що мешкають під землею. Проектуючи будівництво берегоукріплення, гідротехнічних споруд та гідроелектростанцій необхідно оцінити вплив на гідробіонтів. Так само, майже для всіх видів діяльності згідно ст.3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля», що підлягають її проведенню, слід залучати фахівців та науковців в сфері охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів. Адже, процедура з оцінки впливу передбачає провадження планової діяльності в розрізі впливу на довкілля та біорізноманіття, і відповідно, розробки заходів для зменшення чи повного усунення цього впливу.

Компанія MCL співпрацює з багатьма вітчизняними науково-дослідницькими центрами та лабораторіями в процесі оцінки впливу з метою проведення спільних досліджень рослинного та тваринного світів та аналізу змін їхнього існування в результаті провадження планової діяльності. Віднедавна, угоду про співпрацю було підписано з Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, діяльність якого направлена на вивчення біорізноманіття тваринного світу. В той же час, науковці та дослідники інституту розробляють наукові програми моніторингу для захисту та збереження представників флори та фауни в умовах впливу антропогенних факторів. Спільна робота під час проведення оцінки впливу на довкілля дозволяє не тільки проводити наукові дослідження та оцінювати масштаби впливу на біорізноманіття, але й робити вагомий внесок в охорону окремих представників біорізноманіття, їхніх груп та й цілої екосистеми. Поряд з цим, це сприяє розробці сучасних методів моніторингу за станом навколишнього природного середовища. Залучення до оцінки впливу на довкілля спеціалістів компанії MCL разом зі науково-дослідними установами сприяє вагому внеску в збереження та підтримання стану біорізноманіття місцевості, де планується діяльність. Адже тільки всебічний аналіз планової діяльності виконаний провідними фахівцями компанії MCL, детальні наукові дослідження та обґрунтування дають змогу оцінити планову діяльність з точки зору впливу на біорізноманіття, екосистему загалом та розробити альтернативи чи рекомендації провадження діяльності. Компанія MCL проводить оцінку впливу на довкілля «під ключ» та залучається до процедури ОВД на різних стадіях (після завантаження повідомлення про планову діяльність в Єдиний реєстр овд, на етапі розробки звіту з оцінки впливу). Команда компанії MCL  – Ваш надійний партнер в проведенні оцінки впливу на довкілля!