UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля для підприємств які займаються хімічним виробництвом та працюють в галузі хімічної промисловості

Оцінка впливу на довкілля для підприємств які займаються хімічним виробництвом та працюють в галузі хімічної промисловості

Оцінка впливу на довкілля для підприємств які займаються хімічним виробництвом та працюють в галузі хімічної промисловості

Серед багатьох галузей промисловості, хімічна вирізняється високою складністю організації виробництва. І лише завдяки новітнім підходам до створення хімічної продукції можливо вирішувати екологічні проблеми, які часто зустрічаються при хімічному виробництві.

Наразі, підприємства які працюють в сфері хімічної промисловості споживають велику кількість енергії, сировини та води, а отже, під час виробництва утворюється багато побічної продукції. При виваженому екологічному підході, побічна продукція має бути використана як вторинні ресурси, але зараз в більшості компаній накопичується як відходи. Переважно всі відходи хімічної промисловості, через надмірну токсичність, повинні бути знищенні.

Значний вплив хімічна галузь має також і на проблему глобального потепління. Збільшенню парникового ефекту сильно сприяють такі хімічні речовини як оксиди сірки та азоту, хлорфторовуглеводороди, різноманітні технологічні гази, які є результатом роботи хімічних підприємств.

Для збільшення доходу, компаніям-виробникам у хімічній галузі вигідно збільшувати об’єми виробництва. Але для цього вони мусять зменшувати негативний вплив на екологію навколишнього середовища.

Саме розробка нових технологічних рішень, удосконалення існуючих методик виробництва є основним методом боротьби із забрудненням довкілля.

Щоб виміряти, яким є вплив на навколишнє середовище від хімічних підприємств, здійснюється оцінка впливу на довкілля – ОВД.

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” для сфери хімічного виробництва вирізняє наступні види діяльності, як такі, що можуть завдати значного впливу довкіллю, і тому підлягають проведенню ОВД.

Хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічнобіологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік – ці види діяльності відносяться до першої категорії планової діяльності, отже всі документи в процесі оцінки впливу на довкілля надсилаються в центральний уповноважений орган (Мінприроди).

Хімічна промисловість: установки для виробництва вибухових речовин; установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин; зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) – такі види діяльності відносять до другої категорії  планової діяльності, а це значить, що розроблені документи надсилаються в територіальний орган.

Для проведення оцінки впливу на довкілля для виробництв та підприємств, які працюють в сфері хімічної промисловості існує наступний порядок:

  • розробка повідомлення про планову діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, та його публікація в друкованих засобах масової інформації та реєстрі ОВД;
  • розробка звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням пропозицій та зауважень від громадськості щодо планової діяльності та розміщення звіту в реєстрі ОВД; У звіті з ОВД зазначаються результати проведених досліджень впливу на біорізноманіття, атмосферне повітря, водні об’єкти та ґрунти;
  • підготовка та публікація оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та друкованих виданнях;
  • організації проведення громадських слухань в уповноваженому територіальному органі або Мінприроди ;
  • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, що дає право на провадження планової діяльності.

Звернувшись до досвідчених фахівців в проведенні оцінки впливу на довкілля Ви будете впевнені щодо якості організації та розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля та належного контролю за всіма етапами процедури. Фахівці компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля «під ключ» для підприємств, які займаються хімічним виробництвом та працюють в галузі хімічної промисловості. Звернувшись до компанії MCL, Ви будете впевнені в якості наданих послуг!