UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля для автозаправних станцій (АЗС)

Оцінка впливу на довкілля для автозаправних станцій (АЗС)

Оцінка впливу на довкілля для автозаправних станцій (АЗС)

Автозаправна станція (АЗС) – це комплекс обладнання та споруд, що призначений для заправки транспортних засобів рідким паливом. До будівництва та експлуатації автозаправних комплексів вітчизняне природоохоронне законодавство висуває ряд обов’язкових вимог. Сучасні автомобільні заправні станції функціонують використовуючи безпечні технології зберігання нафтопродуктів та рідких видів палива. Але все одного навіть за цих умов, АЗС є об’єктами, що становлять загрозу навколишньому природному середовищу. Основними джерелами забруднення довкілля від роботи автозаправних комплексів є випадкові або аварійні розливи палива, випаровування нафтопродуктів під час зберігання в резервуарах та заправки транспортних засобів.

Планова діяльність, пов’язана зі зберіганням та переробкою вуглеводної сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, метану, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу) підлягає обов’язковому проведенню оцінки впливу на довкілля (ОВД) відповідно до ст. 3, ч. 3, п. 4 закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Також, в разі розширення, змін (перегляду чи оновлення) умов провадження діяльності або реконструкції, технічного переоснащення, перепрофілювання, капітального ремонту, суб’єкт господарювання зобов’язаний провести оцінку впливу на довкілля для автозаправної станції. Процедура проведення оцінки впливу на довкілля в разі реконструкції чи змін ідентична до тої, що проводиться перед початком будівництва того самого об’єкту.

Порядок проведення оцінки впливу на довкілля для АЗС:

 • розробка повідомлення про планову діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, та його публікація в друкованих засобах масової інформації;

 • розробка звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням пропозицій та зауважень від громадськості щодо планової діяльності та розміщення звіту в реєстрі ОВД;

 • підготовка та публікація оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля;

 • організація та здійснення офіційної плати за проведення громадських слухань в уповноважений територіальний орган;

 • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є результатом проведення ОВД. Без нього власнику/керівнику АЗС забороняється будувати нову чи реконструювати існуючу автозаправну станцію.

Які ще вимоги висуває діюче законодавство до власників/керівників автозаправних комлексів? Окрім проведення оцінки впливу на довкілля, для безпечної експлуатації автозаправного комплексу необхідно дотримуватися наступних вимог природоохоронного законодавства:

 1. Розробити проект встановлення/скорочення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) від житлової забудови. Відповідно до ДСП 173-96 відстань від АЗС до найближчої житлової забудови становить не менше 50 м.

 2. Отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 3. Розробити та погодити План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

 4. Провести ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), об’єктів потенційної небезпеки (ОПН), декларування безпеки ОПН.

 5. В разі використання води з артезіанської свердловини необхідно розробити та зареєструвати паспорт артсвердловини та отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

 6. Отримати технічні умови на підключення до систем електропостачання та водовідведення.

 7. Організувати процес поводження з відходами, їх роздільний збір (сортування) та передачу на утилізацію спеціалізованим підприємствам.

Проведення вище зазначених робіт потребує не тільки ресурсів, але й досвіду та професійної кваліфікації фахівців, які будуть залучатися до цих робіт. Оцінка впливу на довкілля “під ключ” проводиться спеціалістами компанії MCL, оскільки це дозволяє контролювати всі етапи оцінки впливу на довкілля. Висококваліфіковані фахівці компанії MCL з радістю нададуть консультації щодо дотримання природоохоронного законодавства при будівництві та експлуатації АЗС.