UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля в разі встановлення потужності для вирощування свиней

Оцінка впливу на довкілля в разі встановлення потужності для вирощування свиней

Оцінка впливу на довкілля в разі встановлення потужності для вирощування свиней

В реєстрі овд зареєстровано більше 1 000 справ з оцінки впливу на довкілля планової діяльності суб’єкта господарювання. Порядок проведення оцінки впливу на довкілля для видів діяльності першої та другої категорій ідентичний, відмінність полягає в подачі документів в орган, який вдаватиме висновок з оцінки впливу на довкілля: центральний орган – Мінприроди, чи територіальний виконавчий орган; а також в об’ємі досліджень, що мають бути проведені в рамках оцінки впливу на довкілля.

Пропонуємо розглянути особливості проведення оцінки впливу на довкілля для тваринницьких комплексів, а саме свиноферм. Відповідно до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачається проведення оцінки впливу на довкілля у двох випадках: щодо встановлення потужності для інтенсивного вирощування свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок) – перша категорія, та друга категорія – щодо встановлення потужності для вирощування свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше). Основною екологічною проблемою функціонування свинарних комплексів вважають можливе забруднення ґрунтів, підґрунтових вод та водних об’єктів гнійними стоками. На структуру гнойних стоків впливають такі фактори як чисельність свиней, їхня маса та стать, якість корму, спосіб утримання та відводу гною. Ба більше, гній в рідкому стані становить значну небезпеку для довкілля та самого свинарного комплексу, оскільки містить небезпечні патогенні організми, що утворюють шкідливі гази та є загрозою виникнення інфекційних захворювань. Тому, на свинофермах має бути організований чіткий контроль за збором, утриманням та видаленням гнойових стоків.

Проведення оцінки впливу на довкілля для свинарних комплексів починається з розробки та публікації повідомлення про планову діяльність в Єдиному реєстр овд та друкованих засобах інформації.

Наступним етапом в процесі оцінки впливу на довкілля є проведення досліджень з метою визначення негативних рівнів впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище. В рамках оцінки впливу на довкілля проводяться дослідження рівнів забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів та підґрунтових вод. Результати проведених досліджень відображаються в звіті з оцінки впливу на довкілля. Також в звіті з оцінки впливу на довкілля зазначаються отримані від громадськості пропозиції та зауваження та інформація, що обґрунтовує їхнє прийняття або відхилення. Надалі, розроблений та погоджений з Замовником звіт з оцінки впливу на довкілля публікується в реєстрі ОВД.

Наступний етап – проведення громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля щодо встановлення потужності для вирощування свиней. З порядком проведення громадських обговорень Ви можете ознайомитись в Постанові. За результатами громадського обговорення центральний/уповноважений територіальний орган розробляє та публікує в реєстрі ОВД звіт про громадські обговорення.

Останній етап в процедурі ОВД – отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом 25 робочих днів після проведення громадського обговорення уповноважений територіальний чи центральний орган надає висновок з оцінки впливу на довкілля для провадження планової діяльності свинарників. Без висновку з оцінки впливу свинарним комплексам забороняється здійснювати планову діяльність зі встановлення потужності для вирощування свиней.

Звернувшись до досвідчених фахівців в проведенні оцінки впливу на довкілля Ви будете впевнені щодо якості розробленого звіту з оцінки впливу на довкілля та належному контролю за всіма етапами процедури з оцінки впливу на довкілля. Фахівці компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля «під ключ» для свинарників та інших тваринницьких комплексів. Звернувшись до компанії MCL, Ви будете впевнені в якості наданих послуг!