UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля в разі розширення, зміни чи капітального ремонту підприємства

Оцінка впливу на довкілля в разі розширення, зміни чи капітального ремонту підприємства

Оцінка впливу на довкілля в разі розширення, зміни чи капітального ремонту підприємства

Запровадження оцінки впливу на довкілля  в Україні – це виконання умов підписаної Асоціації з Європейським Союзом. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» вступив в силу в грудні 2017 року.

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) має проводитися перед початком реалізації запланованої діяльності. В результаті оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання отримає висновок з оцінки впливу на довкілля на право здійснення планової діяльності, тобто без висновку з ОВД заборонено провадити планову діяльність.

Але, вимоги закон про ОВД поширюються не тільки на ті види діяльності, які суб’єкти господарювання провадять вперше, але є сферою застосування в разі впровадження змін, капітального ремонту, технічного переоснащення, модернізації, розширення потужностей, перепрофілювання підприємств. Перелік видів діяльності, що підлягають проведенню ОВД, визначено в статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Іншими словами, суб’єкт господарювання, що вже здійснює свою господарську діяльність, але планує змінити технологію чи перепрофілювати виробничий процес, або ж здійснити реконструкцію підприємства зобов’язаний провести оцінку впливу на довкілля. Нова технологія чи зміни на підприємстві можуть збільшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, завдати шкоди здоров’ю населення чи спричинити забруднення водних об’єктів, ґрунтів. Проаналізувавши такий вплив, суб’єкт господарювання може вжити заходів задля зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Оцінка впливу на довкілля спрямована на детальне вивчення ступеня, інтенсивності та рівня впливу планової діяльності на навколишнє середовище. Важливим моментом після отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля є дотримання рекомендацій зазначених у висновку та післяпроектний моніторинг протягом кількох років для виявлення відхилень від очікуваних рівнів впливу та дієвості впроваджених заходів із запобігання забруднення довкілля. Процедура проведення оцінки впливу на довкілля для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з розширенням чи змінами ідентична як для всіх видів діяльності відповідно до статті 3 ЗУ про овд: підготовка повідомлення про планову діяльність, публікація повідомлення в друкованих засобах інформації, отримання зауважень та пропозиція від громадськості щодо планової діяльності, розробка звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням зауважень та пропозицій від громадськості, проведення громадських слухань обговорення звіту з ОВД та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Для компаній-підрядників в процесі ОВД для видів діяльності, пов’язаних з перепрофілюванням, змінами, модернізацією чи реконструкцією розробка звіту з оцінки може здійснюватися на основі даних з матеріалів Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС), проектної документації та інформації про результати діяльності за минулі періоди. З метою більш об’єктивного аналізу впливу на довкілля компанії-підрядники проводять дослідження можливого впливу на тваринний та рослинний світ, на якість ґрунтів, водних ресурсів та здоров’я громадян. Базуючись на даних досліджень можна зробити висновок щодо ступеня впливу планової діяльності на довкілля. Процедура оцінки впливу на довкілля та її складові охоплює достатньо процесів та завдань, без проведення яких неможливо повністю оцінити вплив на довкілля.

Оцінка впливу на довкілля «під ключ» виконується спеціалістами компанії MCL із залученням науковців, експертів та дослідників провідних установ й інститутів України. Схема роботи «під ключ» дозволяє контролювати та нести відповідальність за всі етапи оцінки впливу на довкілля. Обираючи компанію MCL – Ви обираєте найкращий результат!