UA RU EN

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment)

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment)

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment)

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (Environmental and Social Impact Assessment) проводиться з метою ідентифікації, прогнозу та оцінювання видів і масштабів впливу на біорізноманіття, та можливих заходів для збереження природи. Оцінити вплив на біорізноманіття можна ще на етапі проектування, оскільки процес оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище може зайняти достатньо часу, а діяльність, що здійснюється, вже чинить вплив на довкілля. Тому оцінка впливу від здійснюваної діяльності охоплює ще більше факторів для оцінювання впливу на соціальне та економічне середовище, ніж для проектної діяльності.

Процес оцінки соціального та екологічного впливу проходить в декілька етапів.

Попередня перевірка (Screening) передбачає швидкий аналіз для встановлення необхідності проведення оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище. Для оцінювання стану біорізноманіття на території, що знаходиться під впливом діяльності, аналізують наступні аспекти:

  • місце розташування, масштаби та тривалість діяльності суб’єкта господарювання включно з пов’язаними господарськими об’єктами та партнерськими організаціями;
  • наявність значного біорізноманіття (наприклад, вимираючі або рідкісні види тваринного чи рослинного світу) або у випадку близького розташування суб’єкта господарювання до природоохоронної території або природного середовище існування представників флори чи фауни;
  • інформація про всі технології, що застосовуються суб’єктом господарювання.

Попередня перевірка дозволяє не тільки визначити необхідність проведення оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище, а й встановити на якому етапі проектування або здійснення діяльності, біорізноманіття зазнає значного впливу. Це дає змогу вжити необхідних превентивних заходів для зменшення або мінімізації негативного впливу на соціальне та навколишнє середовище, або ж перенести представників флори та фауни на нове придатне для існування місце. Попередня оцінка визначає які процеси, операції чи діяльність можуть значно вплинути на екосистему та стан біорізноманіття.

Визначення масштабів (Scopingоцінки впливу проводиться з метою ідентифікації негативного рівня впливу, відстань на яку він розповсюджується та тривалість впливу на біорізноманіття. Визначення масштабів впливу дозволяє встановити необхідність проведення відповідних вишукувань та досліджень. На даному етапі до процесу оцінки впливу залучаються представники органів влади, природоохоронних організацій та місцевих громад для визначення ключових аспектів впливу на біорізноманіття, включно з оцінкою соціальних проблем. Наприклад, під час оцінювання впливу від експлуатації гідроелектростанції в Таджикистані на життєдіяльність населення могли вплинути зміни в рибних запасах та розмірах територій для пасовищ.

Аналіз існуючого стану (Baseline studies) біорізноманіття та ареалу здійснюється для вивчення компонентів біорізноманіття на певній територій, складання карт ареалу існування представників флори та фауни, деталізації інформації про ресурси, що використовуються населенням та проведення польових та інших досліджень.

Прогноз та оцінка впливу (Impact prediction and evaluation) – це основний етап в процесі оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище. На даному етапі здійснюється аналіз всієї інформації, отриманої на попередніх етапах. Залучення до оцінки кваліфікованих екологів, соціологів, біологів та економістів до всебічного аналізу стану навколишнього середовища, його біорізноманіття, масштабів та рівнів впливу на довкілля, дозволяє визначити допустимість незначного впливу від господарської діяльності, необхідність його зменшення чи взагалі повну відсутність. Важливість усестороннього аналізу об’єкта впливу на навколишнє та соціальне середовище полягає в праві реалізації планової та здійснюваної діяльності.

Попередження або зменшення негативних наслідків (Mitigation) необхідне для введення превентивних заходів для попередження виникнення негативного впливу на стан навколишнього середовища та біорізноманіття, усунення причин шкідливого впливу.

Розгляд альтернатив (Consideration of alternatives) передбачає розробку альтернативних варіантів здійснення діяльності (зміни в технологічних та інших процесах, розташуванні чи функціях підрядчиків) в разі виявлення значного впливу на стан біорізноманіття.

Розробка плану екологічних та соціальних заходів (Social and Environmental Management Plan/ Environmental Action Plan) передбачає розробку та впровадження системи управління впливом на довкілля та біорізноманіття, складання плану управління впливом на соціальне та навколишнє середовище та призначенням відповідальних осіб за виконанням плану екологічних та соціальних заходів.

Складання звіту з оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище (Environmental Impact Statement) передбачає розробку висновків з оцінки впливу за результатами проведених аналізів та досліджень, а також рекомендацій щодо альтернативних способів здійснення діяльності, загальної оцінки впливу від господарської діяльності на стан біорізноманіття та соціальне середовище. Звіт з оцінки впливу на соціальне на навколишнє середовище необхідний для потреб кредитування таких організацій як Міжнародна Фінансова Корпорація та ЄБРР.

Компанія MCL пропонує розробку проекту ESIA та проведення оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище за європейськими та світовими стандартами для потреб кредитування на міжнародному рівні. Досвід фахівців компанії MCL гарантує всебічне вивчення, аналіз Вашої діяльності та розробку плану екологічних та соціальних заходів для мінімізації можливості настання негативних та сприянню настанню позитивних впливів проекту у сфері екології, охорони життя та здоров’я.