UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних залізничних ліній загального користування

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних залізничних ліній загального користування

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) при будівництві магістральних залізничних ліній загального користування

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», будівництво магістральних залізничних ліній загального користування належить до І категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля. Проходження процедури ОВД відбувається через державний орган – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідно до статистичних даних 2019 року, наданих Міністерством інфраструктури України, залізничний транспорт є провідною галуззю в дорожньо-транспортному секторі. Частка перевезень від усіх видів транспорту складає ~82% – вантажних та 36% – пасажирських перевезень. Також через територію країни пролягають основні транспорті транс’європейські коридори. Найбільше підприємство в Україні, що здійснює централізоване управління процесом перевезень (внутрішні й міждержавні сполучення)  – Укрзалізниця (Акціонерне товариство “Українська залізниця”). Однією з головних проблем залізниць України є низька пропускна спроможність окремих дільниць та її напрямків, так звані «вузькі місця». Для їх ліквідації та покращення техніко-експлуатаційних можливостей об’єктів інфраструктури необхідно провести їх технічне переоснащення та модернізацію.

Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального користування визначаються Законом України «Про залізничний транспорт» та Законом України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування». Норми проєктування та будівництва визначені ДБН України В.2.3-19:2018 «Залізниці колії 1520 мм» та застосовується для:

  • нових залізничних ліній;
  • додаткових (других, третіх і четвертих) головних колій, під’їзних колій;
  • реконструкцію та капітальний ремонт існуючих ліній;
  • окремих споруд і пристроїв залізниць загальної мережі України;
  • перспективних залізничних ліній зі швидкісним рухом пасажирських поїздів.

Магістральні залізничні колії загального користування (головні колії) – це колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах. Їх будівництво та розміщення на них технологічних споруд і передавальних пристроїв, можуть також включати у себе залізничні станції та колії загального користування; тягові підстанції; контактну мережу та інші пристрої технологічного електропостачання; системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів тощо.

Небезпека провадження такого виду планованої діяльності стосується як безпеки здоров’я людини, так і безпосереднього впливу на фауну та флору довкілля. Так, відповідно до нової редакції вищезгаданого ДБН, що діє з 1 квітня 2019 року, для зменшення нещасних випадків потрапляння людей під поїзд, впроваджено проектування огороджувальних парканів або лісонасаджень. Основним видом робіт під час провадження планованої діяльності будівництва магістральних залізничних ліній загального користування, які треба враховувати у звіті з оцінки впливу на довкілля, є:

  • Земляні роботи. Включаючи відсипання насипу або влаштування виїмки, переміщення ґрунту, розрівнювання, ущільнення (трамбування), при необхідності, осушення майбутнього земляного полотна (відведення ґрунтових вод) та інші. Так, наприклад, треба враховувати можливі міграційні шляхи тварин та наявні рідкісні види рослин на території провадження планованої діяльності.
  • Влаштування штучних споруд – мостів, віадуків, шляхопроводів, водопропускних труб під насипами, лотків тощо.
  • Укладання верхньої будови колії, в т.ч. формування баластної призми, укладання підрейкові основи (шпал), укладання, закріплення і з’єднання рейок.

Компанії MCL має досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для І та ІІ категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.