UA RU EN

Отримати ліцензію (дозвіл) на поводження з небезпечними відходами

Отримати ліцензію (дозвіл) на поводження з небезпечними відходами

Отримати ліцензію (дозвіл) на поводження з небезпечними відходами

В липні 2016 року затверджено Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», що висувають основні вимоги до суб’єктів господарювання, діяльність яких напряму пов’язана з небезпечним відходами, та встановлюють перелік документів необхідних для отримання Ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

Небезпечні відходи – це вид відходів з біологічними, фізичними, хімічними та іншими характеристиками, поводження з якими потребує спеціальних засобів та методів, оскільки вони можуть чинити значну загрозу для довкілля та життю й здоров’ю громадян. До небезпечних відходів належать відходи I, II та III класів небезпеки.

Поводження з небезпечними відходами означає комплекс дій направлених на запобігання утворенню небезпечних відходів, а в разі утворення – їхнього збирання, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, оброблення, видалення, утилізацію чи захоронення. Відповідно до закону України «Про відходи» для запобігання негативного впливу від поводження з відходами не дозволяється передавати чи здійснювати збут небезпечних відходів на утилізацію підприємствам, які не застосовують екологічно безпечні методи видалення небезпечних відходів.

Суб’єкти господарювання, які використовують в своїй діяльності хоча б один вид небезпечних відходів, мають виконувати наступні вимоги:

  • мати ліцензію на поводження з небезпечними відходами;
  • мати розроблений план локалізації та ліквідації аварії (ПЛАС) на підприємстві;
  • застосовувати превентивні заходи для виникнення аварійних ситуацій з метою захисту довкілля та життя людей;
  • в обов’язковому порядку необхідно повідомити органи місцевого самоврядування, органи державної виконавчої влади та населення про виникнення аварії на об’єкті;
  • дотримуватися всіх вимог експлуатації об’єкта з небезпечними відходами та вимог транспортування небезпечних відходів до місця їхнього видалення;
  • вжити всіх заходів від забруднення для захисту навколишнього середовища, а у випадку забруднення – необхідно ліквідувати наслідки;
  • провести ідентифікацію підприємства як об’єкта з підвищеною небезпекою відповідно до закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
  • мати на об’єкті чинну декларацію безпеки;
  • забезпечувати працівників засобами колективного та індивідуального захисту на об’єкті з небезпечними відходами.

Але відповідно до закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», якщо суб’єкт господарювання, який зберігає та накопичує утворені ним небезпечні відходи, з дня їх утворення протягом року здійснює їхню передачу спеціалізованому об’єкту на утилізацію, то він не зобов’язаний отримувати ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

Якщо суб’єкт господарювання порушує Ліцензійні умови поводження з небезпечним відходами, то його Ліцензія анулюється.

Місця на об’єкті, де розміщуються небезпечні відходи, повинні мати спеціальний паспорт, в якому зазначається назва та код відходів, склад відходів, технічні умови місця зберігання відходів (методи захисту місця, рівень безпеки). В спеціально відведених місцях для розміщення небезпечних відходів забороняється здійснювати будь-які інші операції, не пов’язані з їхнім розміщенням.

Здійснювати збір та сортування небезпечних відходів необхідно за видами відходів та класами небезпеки, тому: небезпечні відходи І класу небезпеки збирають в жорстку герметично закриту тару; небезпечні відходи ІІ класу можна збирати в пакети, поліетиленові мішки, враховуючи їхній фізичний стан; небезпечні відходи ІІІ класу небезпеки збирають таким чином, що забезпечити їхню локалізацію під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування.

Якщо під час збирання небезпечних відходів, було виявлено, що вони змішані з побутовими відходами, то необхідно відсортувати їх та направити на утилізацію.

Компанія MCL надає комплекс послуг для отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами включно повним супроводом під час процедури ліцензування з дотриманням чинних санітарних та законодавчих вимог поводження з небезпечними відходами.