UA RU EN

Отримати дозвіл на відходи

Отримати дозвіл на відходи

Отримати дозвіл на відходи

Звертаємо Вашу увагу на те, що у зв’язку з ухваленням національної стратегії поводження з відходами до 2030 року та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, з 1 лютого 2018 року в пілотному режимі запрацював електронний ресурс для проведення дій в сфері поводження з відходами. Відповідний електронний ресурс передбачає надання інформації для отримання дозволу в сфері поводження з відходами.

Метою запровадження електронного ресурсу було спрощення системи надання та отримання адміністративних послуг для суб’єктів господарювання в сфері поводження з відходами, як однієї зі складових Національної стратегії поводження з відходами.

Електронний ресурс дає змогу подати інформацію для отримання дозволу на відходи. Щоб надати відомості про поводження з відходами, спершу суб’єкт господарювання має заповнити інформацію про своє підприємство. Наступний етап це надання даних про питомі та граничні показники утворення відходів в технологічних процесах: назва продукції, що виготовляється чи послуги, що надається, одиниці виміру, код та назва відходів, клас небезпеки відходів, питомий показник утворення відходів, нормативний документ відповідно до якого розраховувався питомий показник та значення граничного показника утворення відходів. Далі необхідно ввести дані про обсяги збирання та перевезення відходів, зазначаючи код та назву відходів, їхній клас небезпеки, обсяги збирання чи перевезення відходів, а також кінцеву адресу місця збирання/перевезення відходів. Наступний крок – це опис відходів, що видаляються, обсяг видалених відходів та інформація про місця видалення відходів. Далі необхідно ввести дані про утилізацію відходів інших підприємств (якщо на підприємстві більше одного місця видалення відходів, дані необхідно вводити для кожного МВВ окремо). Наступний етап – це внесення відомостей про властивості та склад відходів, рівень їхньої небезпеки для довкілля. Далі необхідно вводити інформацію про напрямок руху відходів, вказуючи обсяг переданих відходів, дані про підприємство, що приймає відходи, зазначити назву операції якій підлягають передані відходи та код та назву об’єкта видалення/оброблення/утилізації відходів. Суб’єкт господарювання може вносить дані про наявність на підприємстві матеріального-технічного обладнання для операцій з відходами, в тому числі й дані про транспортні засоби для перевезення відходів. Далі суб’єкт господарювання має завантажити скановану копію висновку державної екологічної експертизи на предмет відповідності суб’єкта господарювання вимогам екологічної безпеки. Останній крок – це заповнення зведеної таблиці введених даних та розрахунок показника загального утворення відходів ПЗУВ.

Якщо під час внесення даних, суб’єкт господарювання не здійснює певних операцій в сфері поводження з відходами та, відповідно, не має таких даних, то він може пропустити відповідний етап.

Нагадаємо, що використання відповідного електронного сервісу є пілотним і покликане вдосконалити існуючу систему подання електронної звітності підприємств в сфері господарської діяльності. Відповідно до офіційних даних, в процесі використання електронної версії подання екологічної звітності в сфері поводження з відходами Мінприроди забезпечить надання консультацій для уповноважених структурних підрозділів в сфері охорони довкілля на місцях.

Спеціалісти компанії MCL в сфері поводження з відходами з радістю проконсультують Вас з приводу нової системи подання звітності про утворення відходів до електронного ресурсу Міністерства екології та природних ресурсів України. Досвід фахівців MCL в сфері поводження з відходами, а саме: складання декларації утворення відходів, оформлення реєстрових карт об’єктів утворення відходів, проведення інвентаризації відходів, а також супроводу для отримання ліцензії на утилізацію відходів, забезпечить дотримання законодавчих та санітарних вимог в сфері поводження відходами та успішному наданні в електронний сервіс адміністративних послуг Мінприроди.