UA RU EN

Отримати дозвіл на спецводокористування

Отримати дозвіл на спецводокористування

Дозвіл на спецводокористування видається Державним агентством водних ресурсів України (Держвоагентство) на місцях. Відповідно до закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування», вносяться зміни на спецводокористування для вторинних водокористувачів. Нагадаємо, що вторинні водокористувачі  – це підприємці, які не мають власних водозабірних споруд і користуються для водопостачання та/або водовідведення спорудами інших підприємств та скидають стічні води в їхні системи на основі договору. Відтепер, вторинні водокористувачі мають отримати дозвіл на спецводокористування як і первинні водокористувачі.

Для отримання дозволу на спецводокористування суб’єкт господарювання має підготувати та надати наступні обов’язкові документи:

  • схема та опис території для забору води та здійснення скиду стічних вод;
  • обґрунтування потреб у воді разом з нормативним розрахунком на кожний місяць по водокористуванню та водовідведенню;
  • розрахунки гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти включно зі зворотними водами;
  • житлово-експлуатаційні та житлово-комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, мають надати затверджені індивідуальні потреби у використанні питної води;
  • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти.

В дозволі на спецводокористування зазначаються ліміти на водозабір, водокористування та водовідведення. Видача дозволу на спеціальне водокористування займає до 30 календарних днів з дня подання документів для отримання дозволу на спецводокористування та відповідної заяви. В разі використання підземних вод, територіальний орган Держводагентства України надсилає копії наданих документів до центрального органу виконавчої влади в сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а в разі водокористування об’єктами, що вважаються лікувальними, – до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Основними підставами для відмови в отриманні дозволу на спецводокористування можуть бути: подання неповного пакету документів; наявність або виявлення в процесі розгляду наданих документів недостовірної інформації або такої, що не відповідає законодавчим вимогам; надходження негативного висновку від органів виконавчої влади в сфері геологічного вивчення та користування надрами та охорони здоров’я.

Новий закон передбачає підстави для переоформлення дозволів на спецводокористування, а саме: зміна назви або місця розташування суб’єкта господарювання (юридичної або фізичної особи-підприємця). Для переоформлення дозволу необхідно надати існуючий дозвіл та заяву на його переоформлення. Термін переоформлення дозволу на спеціальне водокористування становить два робочі дня з дня подання відповідної заяви. В разі пошкодження або втрати чинного дозволу на спецводокористування, суб’єкт господарювання може оформити його дублікат протягом двох робочих днів з моменту подання відповідної заяви.

У разі необхідності, компанія MCL може запропонувати своїм клієнтам проведення усіх необхідних досліджень якості води, яка використовується або скидається. Високоваліфіковані експерти компанії «еМСіеЛ» допоможуть Вам в оформленні всіх необхідних документів для отримання дозволу на спецводокористування. Звернувшись до нас, Ви будете впевнені в якості наданих послуг!