UA RU EN

Післяпроектний моніторинг для кар’єрів

Післяпроектний моніторинг для кар’єрів

Післяпроектний моніторинг для кар’єрів

Відповідно до ст.3 п.2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до І категорії належать кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів. Якщо під час провадження планованої діяльності відбувається осушення, тобто відбувається здійснення забору підземних вод понад 300 м3 на добу – планована діяльність відноситься до ІІ категорії.

Також у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у звіті має зазначатися опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

При отримані Висновку з оцінки впливу на довкілля та згідно ст.13 вищезгаданого Закону у вимогах до проведення планованої діяльності можливе зазначення вимоги щодо проведення післяпроектного моніторингу.

Післяпроектний моніторинг – це комплекс досліджень рослинного та тваринного світів на визначеній території з метою визначення рівня та інтенсивності впливу на довкілля планованої діяльності, а також аналіз проб підземних вод, ґрунту, атмосферного повітря, рівнів шуму тощо. Метою є виявлення будь-яких розбіжностей/відхилень у прогнозованих рівнях впливу діяльності, зазначених у Звіті з оцінки впливу на довкілля, та оцінки ефективності заходів із запобігання та зменшення забрудненню довкілля. Післяпроектний моніторинг передбачає проведення цілорічних досліджень протягом 2-5 років після провадження планової діяльності. Такий тривалий моніторинг проводиться згідно затвердженої програми для конкретного регіону. В програмі після проектного моніторингу визначаються методи та графік проведення досліджень. Порядок, терміни та вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу зазначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). У разі виявлення:

– незначного негативного впливу на довкілля – уповноваженим центральним органом узгоджується вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля;

– значного негативного впливу на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення ОВД  та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля – рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про рослинний світ» під час здійснення господарської діяльності, яка впливає на стан рослинного світу, суб’єкти господарювання мають дотримуватися основних вимог щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу. Також важливим є дослідження стану тваринного світу. Діяльність кар’єрів полягає у знятті шару ґрунту, шумових роботах та підривів, що призводять до появи териконів, відвалів, що у свою чергу призводить до знищення місць мешкання більшості видів тварин, земноводних і рептилій та знищення рослинності. Формування та адаптація видів тварин на різних типах порушених земель та суміжних територіях до екологічних умов кар’єру відбуваються повільно. Моніторинг стану флори та фауни включає характеристики щільності та поширення в залежності від ділянки. Для порівняння стану можна залучити суміжні з кар’єром біотопи. За результатами проведеного моніторингу можливе розроблення заходів, що будуть направлені на збереження певних видів фауни та флори.

Результати моніторингу повинні передаватися до уповноваженого органу, що видав висновок. Моніторинг показників впливу на навколишнє середовище й здоров’я людей проводиться раз на рік з розміщенням результатів на офіційному сайті.

Наша компанія має великий досвід застосовування сучасних європейських методик дослідження основних груп тварин і рослин та має сформовану власну команду висококваліфікованих дослідників для проведення необхідних досліджень. Наші фахівці мають чітке розуміння правильності та вимог проведення післяпроектного моніторингу для багатьох видів діяльності.