UA RU EN

Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів

Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів

Правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів

З ростом економіки збільшується й кількість пропонованих товарів і послуг, а разом з ними і обсяги промислових і побутових відходів. Відходи є глобальною проблемою, адже весь світ старанно намагається розширити асортимент своїх пропозицій покупцеві, зацікавити його за всяку ціну. Часто цією ціною є кількість відходів, які виникають в місцях життєдіяльності людини.

Важливо знати, що неправильне поводження з відходами може призвести до виникнення інфекційних захворювань, адже найчастіше мешканцями звалищ є синантропні види тварин, які здатні переносити різні небезпечні для людини захворювання. Також, це загрожує забрудненням ґрунту, ґрунтових вод, атмосфери і навіть виникненням пожеж.

Щоб уникнути всіх цих негативних впливів створюються спеціальні полігони для твердих побутових відходів (предмети або товари, що втратили споживчі властивості). Даний об’єкт являє собою спеціальну споруду, яка призначена для ізоляції та знешкодження твердих побутових відходів. Метою такого полігону є захист навколишнього середовища від забруднення. При цьому важливо максимально ефективно використовувати площу, відведену для такого полігону, забезпечити можливість безпечного використання даної ділянки землі після закриття полігону, убезпечити життя і здоров’я людей, які проживають за санітарно-захисною зоною.

В Україні діє наказ «Про затвердження правил експлуатації полігонів побутових відходів». Вони розроблені для того, щоб діяльність полігонів була дійсно корисною для людства і позбавила їх від ряду проблем, а також щоб запобігти можливим катастрофічним наслідкам роботи даних об’єктів. Ці правила є обов’язковими для підприємств, діяльність яких пов’язана з експлуатацією або утриманням полігонів.

На в’їзді в полігон обов’язково повинен бути щит з інформацією про даний об’єкт (назва полігону, рік введення в експлуатацію, режим роботи, види відходів, які приймаються і т.д.). Також обов’язковою є організація контрольно-пропускного пункту з автомобільними вагами, які дозволять зважити відходи, які надійшли на полігон; вишкою; спеціальними приладами для радіометричного контролю.

На даних об’єктах існує також ряд правил, які стосуються екологічної та санітарної безпеки. Відповідно до закону, на полігонах обов’язково повинна бути система моніторингу, яка спрямована на захист навколишнього середовища і всіх її компонентів. На кордонах санітарно-захисної зони, а також безпосередньо на полігоні необхідно здійснювати відбір проб повітря для контролю стану атмосфери, для цього власник полігону повинен викликати спеціалізовану лабораторію. Також необхідно проводити дослідження ґрунтів. Забруднюючі речовини здатні через ґрунт потрапляти в підземні води, тому важливо проводити їх контроль через спеціальні свердловини, здійснювати їх захист, шляхом оснащення систем захисту підземних вод. Також необхідною є розробка карти з вказаним на ній майданчиком, який ділиться на зону розвантаження і складування. Ці карти вказуються в щорічних технологічних планах організації робіт.

Згідно ДБН В.2.4.-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування» на кожен полігон повинен бути розроблений проект полігону тпв, що включає санітарно-технічний паспорт. Саме згідно з цим проектом ведуться роботи на полігонах. Так само для кожного полігону повинна бути розроблена інструкція по його експлуатації.

На полігоні повинен бути також паспорт місця видалення відходів, згідно з порядком ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою КМУ від 03.08.98 №1216 (1216-98-п). У ньому вказуються екологічні та санітарно-технічні заходи, проведені протягом року.

Компанія MCL надає професійні послуги в сфері поводження з відходами, а саме: проектування полігонів твердих побутових відходів, складання інструкцій експлуатації полігону, розробка паспорта місця видалення відходів (паспорт МУО), оцінка ризиків сміттєзвалищ, проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та експертної оцінки діяльності, що представляє підвищену екологічну небезпеку, проведення лабораторного контролю стану повітря, проведення лабораторного контролю стану водних об’єктів, проведення лабораторних досліджень стану ґрунтів та складання проекту рекультивації полігонів ТПВ. Також компанія MCL допоможе вам у розробці та погодженні проектів санітарно-захисних зон (СЗЗ), проектів скорочення їх розмірів.