UA RU EN

Проектування об’єктів з небезпечними відходами

Проектування об’єктів з небезпечними відходами

Проектування об’єктів з небезпечними відходами

Небезпечні відходи – це відходи з біологічними, фізичними, хімічними та іншими характеристиками, поводження з якими потребує спеціальних засобів та методів, оскільки вони можуть чинити значну загрозу для довкілля, життя й здоров’я громадян. Поводження з небезпечними відходами означає комплекс дій направлених на запобігання утворенню небезпечних відходів, а в разі утворення – їхнього збирання, сортування, зберігання, перевезення, перероблення, оброблення, видалення, утилізацію чи захоронення.

Під час проектування та будівництва об’єктів з небезпечними відходами необхідно враховувати вимоги ДСП 173-96 «Планування та забудова населених пунктів», законів України «Про відходи» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері поводження з відходами» та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. Проектування об’єктів з небезпечними відходами має покладатися на акредитованих експертів будівельної галузі та інженерів-проектувальників в сфері охорони навколишнього середовища. Ось перелік основних обов’язкових вимог, що висуваються до суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з небезпечними відходами.

  1. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати операції з небезпечними відходами, має отримати ліцензію на провадження діяльності з небезпечними відходами.
  2. Відповідно до ст.17 ЗУ «Про відходи», суб’єкт господарювання, у власності якого є хоча один об’єкт з небезпечними відходами повинен мати:
  • позитивний висновок державної екологічної експертизи проектної документації об’єкту, на якому здійснюється діяльність з поводження з небезпечними відходами;
  • позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо виконання вимог із забезпечення безпеки на об’єкті, де здійснюються операції з небезпечними відходами.
  1. Об’єкт з небезпечними відходами має пройти ідентифікацію як об’єкт підвищеної небезпеки згідно закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
  2. Для об’єкту з небезпечними відходами має встановлюватися санітарно-захисна зона відповідно до вимог ДСП 173-96 з метою усунення негативного впливу на здоров’я населення.
  3. В разі здійснення суб’єктом господарювання під час своєї діяльності викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, необхідно отримати дозвіл на викиди у встановленому законодавством порядку.
  4. Здійснення планової діяльності, пов’язаної з операціями з небезпечними відходами підлягає проведенню оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Вищезазначений перелік умов необхідних для проектування об’єктів з небезпечними відходами виконується висококваліфікованими спеціалістами компанії MCL як в комплексі, так і окремо, включно з розробкою індивідуальних проектних рішень задля успішної реалізації Вашого проекту. Компанія MCL, спираючись на свій власний досвід та тісні партнерські зв’язки з найкращими проектними організаціями, пропонує суб’єктам господарювання послуги з проектування об’єктів з небезпечними відходами по всій Україні за конкурентними цінами та у обумовлений термін.