UA RU EN

Проектування вітрових електростанцій (ВЕС)

Проектування вітрових електростанцій (ВЕС)

Проектування вітрових електростанцій (ВЕС)

Нова енергетична стратегія України «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» передбачає орієнтири розвитку енергетики до 2035 року. Реалізація стратегія буде проходити в три етапи:

 • реформування сектору енергетики до 2020 року;
 • оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури до 2025 року;
 • забезпечення сталого розвитку сектору енергетики до 2035 року.

Впровадження стратегії зумовить зростання використання низьковуглецевих та відновлювальних джерел енергії та зменшенню викидів парникових газів. Низьковуглецевим джерелом енергії є атомна енергетика, а відновлювальними – енергія сонця, вітру, води та біомаса.

З початку 2018 року вітрові електростанції (ВЕС) України генерують близько 505 МВт чистої енергії. Загалом, Україна має потенціал та перспективи розвитку вітрової енергетики. До моменту запуску вітрових електроустановок необхідно розробити проект майбутньої вітрової електростанції, дотримуючись діючих законодавчих вимог. Проектування вітрових електростанцій охоплює чимало обов’язкових процедур відповідно чинних законодавчих вимог:

 1. Перше з чого починається проект майбутньої ВЕС – це розробка інвестиційного плану для залучення грошових коштів на будівництво ВЕС.
 2. Суб’єкт господарювання має отримати права на земельну ділянку, де планується будівництво вітрової електростанції та розробити проект землеустрою даної земельної ділянки.
 3. Узгодження питання щодо приєднання вітрових електроустановок до електромереж, отримання технічних умов та проведення вимірювань вітрового потоку.
 4. Розробити технічне завдання на проектування вітрової електростанції включно з отриманням містобудівних умов та обмежень та погодити будівництво об’єкта енергетики, висота яких не перевищує 50 м.
 5. Розробити проектно-кошторисну документацію включно з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).
 6. Провести оцінку впливу на довкілля відповідно до ЗУ № 2059-19 «Про оцінку впливу на довкілля» для комплексного аналізу впливу планової діяльності на довкілля.
 7. Забезпечити підготовчі та будівельні роботи (подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт та отримати дозвіл на будівництво).
 8. Згідно технологічного регламенту будівництва вітрової електростанції необхідно провести пусконалагоджувальні роботи та приймально-здавальні випробування.
 9. Введення об’єкта енергетики в експлуатацію та підключення до електромереж.
 10. Суб’єкт господарювання має отримати ліцензію на виробництво електроенергії у встановленому законом порядку.
 11. Необхідно оформити членство в оптовому ринку електроенергії шляхом подання відповідної заяви та підписанням договору.
 12. Подати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо встановлення «зеленого» тарифу, а вразі використання обладнання українського виробництва – заяву щодо отримання надбавки до «зеленого» тарифу.
 13. Укласти договір купівлі-продажу електричної енергії з ДП «Енергоринок».

Проектування таких об’єктів енергетики як вітрові електростанції чи міні гідроелектростанції має відбуватися з дотриманням низки законів та нормативно-правових актів України. Також під час проектування ВЕС необхідно залучати дослідників, інженерів-проектувальників, аналітиків та спеціалістів сектору енергетики.

Компанія MCL є членом Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), що дозволяє залучати до процесу розробки проекту ВЕС найкращих спеціалістів вітроенергетичного сектору України. Обираючи компанію MCL – Ви обираєте найкраще для Вашого бізнесу!