UA RU EN

Проведення рекультивації

Проведення рекультивації

Земельні ресурси є різновидом природних ресурсів здатних до відновлення та яким характерні такі ознаки як рослинність, родючість, рельєф, гідрологічний режим та якість ґрунтів. Земля є не тільки засобом виробництва в сільськогосподарській, промисловій, лісовій та рибній галузях, але й місцем розміщення житлових та промислово-господарських об’єктів. Тому охорона земельних ресурсів, зберігання і підвищення родючості ґрунтів покладена в основу чинного земельного законодавства. Земельний кодекс України передбачає проведення рекультивації порушених земельних ділянок та землювання малопродуктивних угідь. Відповідно до статті 165 Земельного кодексу, рекультивація порушених земельних ділянок – це сукупність технічних, біотехнологічних та організаційних заходів орієнтованих на поліпшення стану та родючості порушених земельних ділянок і відновлення ґрунтового покриву. Основними напрямами проведення рекультивації є сільськогосподарський, лісовий, рибний, водогосподарський, будівельний та рекреаційний сектори економіки. Проведення рекультивації необхідне у випадку порушення земельних ділянок шляхом втрати їх виробничо-господарської цінності та техногенного забруднення або ж пошкодження внаслідок діяльності промислових об’єктів, розробки родовищ корисних копалин, проведення будівельних та інших робіт.

Чинне законодавство виділяє технічну та біологічну рекультивації. Технічна рекультивація означає проведення заходів зі зняттям, складуванням і зберіганням родючого шару ґрунту і родючих порід, а також із можливим перевезенням на нову земельну ділянку для їх майбутнього використання в промисловості та господарстві. Технічна рекультивація проводиться гірничими підприємствами і установами, залученими у вишукувальні і будівельні роботи. Слід зазначити, що технічну рекультивацію проводять в той самий час, що і будівельні, гірничорозвідувальні та вишукувальні роботи. Біологічна рекультивація спрямована на підвищення та відновлення продуктивності земель, на яких було здійснено технічну рекультивацію. Тобто, біологічна рекультивація означає сукупність агротехнічних заходів щодо відновлення родючого шару ґрунту, підвищення продуктивності лісових, сільськогосподарських та інших земель, репродукції фауни та флори. Заходи біологічної рекультивації здійснюються землекористувачами, яким передається конкретна земельна ділянка.

Землювання малопродуктивних угідь означає здійснення зняття, перевезення та нанесення родючих порід та шару ґрунту на малопродуктивні земельні ділянки для підвищення їхньої родючості.

Для проведення комплексу робіт з рекультивації порушених земель, підприємству необхідно розробити проект рекультивації щодо визначення оптимальних рішень для більш доцільного використання порушених земельних ділянок та розрахунку вартості рекультивації. Проекти рекультивації розробляються висококваліфікованими фахівцями в сфері землекористування виходячи із завдання та технічних умов проектування.  Проекти технічної рекультивації передбачають розробку наступних дій: засипання ям, розрівнювання і підготовку поверхні землі до біологічної рекультивації; нанесення родючих порід та покриття їх родючим шаром ґрунту; хімічну меліорацію; будівництво дренажних та осушувальних споруд і конструкцій для запобігання водної ерозії. Проектні роботи біологічної рекультивації складаються з плану заходів щодо підбору сільськогосподарських культур та рослин; план сівозмін; вибір технології для обробки земель, мінеральних та органічних добривТехнічні умови – це документ, що встановлює ефективність використання земель, приблизні терміни та обсяги запланованих робіт, та їхній кошторис. Технічні умови розробляються проектувальної організацією (виконавцем послуги) у співробітництві з спеціалізованими інститутами та установами в сфері землекористування, аграрної політики, лісового чи рибного господарств.

Багаторічний досвід співробітників компанії MCL та плідна співпраця з такими профільними установами як ННЦ «Інститут землеробства НААНУ» та ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» дозволяє надавати клієнтам повний комплекс послуг в сфері землекористування, розробляти проекти рекультивації та проводити агрохімічні та лабораторні дослідження ґрунтів.