UA RU EN

Перевірки екологічної інспекції

Перевірки екологічної інспекції

Перевірки екологічної інспекції

В Україні нагляд за дотриманням вимог в сфері охорони навколишнього середовища здійснює Державна Екологічна Інспекція (ДЕІ) на підставі Постанови №275 Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року. Відповідно до цієї постанови до компетенції Держекоінспекції належить державний контроль в сфері охорони навколишнього середовища, а також контроль за доцільним використанням природних ресурсів, за їх відтворенням та охороною; розробка рекомендацій щодо державної політики в сфері охорони навколишнього середовища та природних ресурсів; а також здійснення державного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства в сфері охорони земель, лісового фонду, природно-заповідного фонду, водних ресурсів, атмосферного повітря, екологічної безпеки, відтворення та раціонального використання об’єктів рослинництва та тваринництва; а також державний нагляд в сфері поводження з відходами, їх зберіганням та утилізацією. На додаток, ДЕІ має право здійснювати перевірки із залученням лабораторних досліджень та вимірювань, складати акти за результатами перевірок та надавати приписи щодо виявлених порушень для обов’язкового їх виконання.
Так склалось, що в Україні державна екологічна інспекція здійснює належні екологічні перевірки великих підприємств, заводів та фабрик, не приділяючи достатньо уваги малим підприємства та організаціям, яких на вітчизняному ринку дуже багато. Але невеликі підприємства так само становлять загрозу навколишньому середовищу, оскільки так само здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Для повного дотримання всіх вимог природоохоронного законодавства суб’єкту господарювання необхідно бути обізнаним в сфері поводження з відходамивикидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальному водокористуванні, користуванні надрами та земельними ресурсами (проведення рекультивації та меліорації), отриманні умов на скид та про гранично допустимі скиди тощо. Тобто, наслідки діяльності буд-якого підприємства в значній мірі впливають на стан довкілля. Спеціалісти компанії еМСіеЛ пропонують Вам повний екологічний супровід в усіх питаннях щодо дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства, а також вирішення будь-якого питання окремо. Також, досвідчені інженери-технологи та провідні екологи здатні розробити й альтернативні варіанти щодо реалізації Ваших проектів та здійснення господарської діяльності.
Саме тому, компанія MCL пропонує своїм клієнтам послугу з екологічного аутсорсингу. Це дозволяє підприємствам будь-якого розміру і типу діяльності доручити усі їхні, встановлені законом, зобов’язання у сфері охорони навколишнього середовища, природокористування, та контроль за належним виконанням обов’язків підрядних організацій висококваліфікованій перевіреній організації. ТОВ «еМСіеЛ» та його партнерські організації мають найкращий набір інструментів для виконання робіт будь-якої складності та масштабів у короткий термін.
Щорічне подання звітів 2ТП повітря, 2ТП водгосп, звіт про виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин, визначення ПЗУВ, визначення ППУВ, реєстрація декларації про відходи, поновлення дозвільних документів, контроль викидів забруднюючих речовин, контроль якості питної та стічної води, отримання умов на скид, погодження з уповноваженими органами, санітарно-гігієнічний контроль, отримання висновків Санстанції (Держпродспоживслужби), дератизація, дезінсекція, дезінфекція, складання реєстрових карт ОУВ – це далеко не повний перелік того, що необхідно сучасному підприємству для виконання діючих норм природоохоронного законодавства. Варто зауважити, замовлення послуги екологічного аутсорсингу у ТОВ «еМСіеЛ» включає в себе супровід під час проведення планових та позапланових перевірок Державною екологічною інспекцією, та іншими контролюючими органами, це означає, що підготовку усіх довідок, збір інформації та представлення інтересів клієнтів безпосередньо під час перевірок компанія MCL бере на себе. Також для врегулювання можливих спорів, до послуг наших клієнтів кваліфікований екологічний юрист.