UA RU EN

Розрахунок екологічного податку

Розрахунок екологічного податку

Розрахунок екологічного податку

Екологічний податок – це обов’язковий загальнодержавний платіж відповідно до розділу VIII Податкового кодексу України. Об’єктом та базою екологічного оподаткування є:

  • обсяги та види викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
  • види та обсяги забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти;
  • види та обсяги відходів, що утилізуються або захороняються на полігонах та сміттєпереробних комплексах;
  • категорія та обсяги радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Відповідно до листа 2788/6/99-99-12-02-03-15/ІПК від 1 грудня 2017 року Державної Фіскальної служби України, суб’єкти господарювання, які розміщують на власній території відходи, що йдуть на переробку як вторинна сировина, не сплачують екологічний податок. Також, варто відмітити, що суб’єкти господарювання, які розміщують відходи для їх передачі на захоронення чи утилізацію (на основі відповідного договору) спеціалізованим підприємства, що мають дозвіл на провадження такої діяльності, не є платниками екологічного податку. Але підприємства, що здійснюють захоронення або утилізацію відходів (полігони, сміттєпереробні комплекси) є платниками екологічного податку.

Розмір ставок екологічного податку за викиди та за скиди забруднюючих речовин для конкретної забруднюючої речовини визначені в Податковому кодексі України. Так ставки екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами визначено в статті 243 ПК України. Якщо здійснюється викид забруднюючих речовин, не визначених у вищезазначеній статті, то в такому випадку під час розрахунку розміру податку необхідно керуватися ставками екологічного податку для забруднюючих речовин, визначених за класом небезпечності. Клас небезпечності забруднюючої речовини визначається у відповідності до порядку, зазначеного в наказі «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» від 27 червня 2006 р. № 309.

Також, в разі неможливого застосування ставки податку для забруднюючих речовин відповідно до статті 243 ПК України, передбачається застосування орієнтовно безпечних рівнів впливу речовин чи сполук в атмосферному повітрі населених пунктів відповідно до постанови «Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», ухваленої головним санітарним лікарем України від 15 квітня 2013 р. № 9.

Порядок розрахунку екологічного податку здійснюється у відповідності до розділу VIII ст.249 Податкового Кодексу України. Платники екологічного податку мають складати податкові декларації за кожним об’єктом оподаткування. Складені податкові екологічні декларації подаються до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду (кварталу), а екологічні податки мають бути сплачені протягом 10 календарних днів з дня подання податкової декларації.

В компетенції спеціалістів компанії «еМСіеЛ» визначення об’єкту та бази екологічного оподаткування, проведення розрахунків щодо сплати екологічного податку, складання екологічної податкової декларації та надання консультацій чи рекомендацій щодо оптимізації екологічних платежів. Обираючи компанію MCL для здійснення розрахунків екологічного податку та вирішенні будь-яких інших питань, пов’язаних з поводженням з відходами, оформленням дозвільної документації, охороною атмосферного повітря, водних ресурсів та довкілля в цілому, Ви отримуєте надійного бізнес партнера та виконавця в сфері екології, менеджменту та права!