UA RU EN

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єктів енергетики, у тому числі для вітрових електростанцій (ВЕС)

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єктів енергетики, у тому числі для вітрових електростанцій (ВЕС)

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єктів енергетики, у тому числі для вітрових електростанцій (ВЕС)

Розвиток вітроенергетичного сектору України продовжує зростати: у 2020 році загальна потужність енергосистем досягла 1070,7 МВт. У 2019 році потужність склала 706 МВт.

Згідно Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», до об’єктів енергетики зокрема належать:

  • електричні станції (крім ядерної частини АЕС), електричні підстанції, електричні мережі, підключені до об’єднаної енергетичної системи України;
  • споруди альтернативної енергетики.

Санітарно-захисною зоною вважається територія вздовж ліній електропередачі (ЛЕП), навколо трансформаторних підстанцій (ПС), розподільних пунктів і пристроїв, яка встановлюється для захисту населення від шкідливого впливу електричних полів, спричиненого певною їх напругою. Також існують спеціальні зони для об’єктів енергетики – території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності (зони спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон).

Згідно ст.21 розміри санітарно-захисних зон об’єктів енергетики встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. За ст.24 розміри охоронних та санітарно-захисних зон об’єктів енергетики залежно від їх конструкції та напруги встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно ДСП планування та забудови населених пунктів №173 від 19.06.1996 розмір для вітрових електростанцій (далі – ВЕС) не встановлюється. Для сучасних ВЕС за ДСТУ 8339:2015 «Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінення впливу вітроелектростанції на навколишнє середовище» розмір санітарно-захисної зони для ВЕС складає 700 м загальною потужністю станції понад 20 МВт. Тобто розмір СЗЗ для вітроенергетичної установки (ВЕУ) визначається розрахунковим методом в залежності від потужності з урахуванням несприятливих факторів та відповідно до рекомендацій інституту ім. О.М. Марзєєва не має бути менше 400 м.

Негативний вплив від ВЕС може включати в себе:

  • електромагнітне випромінювання;
  • шумовий вплив;
  • вплив електричного поля промислової частоти;
  • аварійні ситуації;
  • несприятливі погодні умови (нашарування льоду, швидкість вітру більше 20 м);
  • можливий психофізіологічний вплив на населення.

Санітарно-захисна зона для повітряних ліній електропередачі (ЛЕП) встановлюється у вигляді земельної ділянки, межі якої регламентуються по обидві сторони від неї на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на землю, в перпендикулярному до електролінії напрямку, та визначаються в залежності від напруги: 20 м – 300 кВ, 30 м – 500кВ, 40 м – 750кВ, 55 м – 1150 кВ.

Спеціалісти ТОВ «ЕМСІЕЛ» мають значний досвід у розробці спеціальних проектних рішень, що нівелюють негативний вплив фізичних факторів на здоров’я населення та обґрунтування можливості встановлення санітарно-захисних зон, а також надає комплексні послуги – девелопмент об’єктів вітроенергетики.