UA RU EN

Сертифікація EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)

Сертифікація EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)

Сертифікація EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) – це система сертифікації зеленого будівництва для ринків, що розвиваються, була розроблена Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC), що є членом Групи Світового банку.

Сертифікація EDGE для Девелоперів та Інвесторів – це конкурентна перевага завдяки диференціації продукту із застосуванням всіх переваг доступності сертифікації, спрощеного процесу сертифікації та асоціації з брендом Групи Світового банку, що проявляється у:

  • Позиціюванні як першого на ринку сертифікованого об’єкту за допомогою масштабного маркетингового та комунікаційного просування, підкріпленого брендом Групи Світового банку
  • Процес сертифікації здійснюється онлайн та з безкоштовним використанням програмного забезпечення для проєктування.
  • Зниженні витрат за рахунок включення EDGE на ранніх етапах проєктування.
  • Зменшенні репутаційного ризику та забезпеченні гарантій критеріям відповідності.
  • Вкладі у корпоративну стійкість компанії.
  • Підвищенні рентабельності та оцінки нерухомості.

EDGE фокусує процес сертифікації на технічних аспектах, які дають суттєві результати. Це сприяє пошуку та розвитку інновацій, залученню нових клієнтів та підвищенні цінності бренду.

Процес сертифікації здійснюється на спеціальній онлайн платформі. Сертифікація починається на ранній стадії проєктування, коли проєктні деталі вводяться в програму EDGE та обираються енергоефективні та «зелені» варіанти. Онлайн система дозволяє підібрати найбільш оптимальні енергоефективні рішення для конкретного проєкту, спрогнозувати експлуатаційні параметри, споживання ресурсів та обсяги викидів парникових газів. Поряд з цим, інструмент EDGE визначає величину капітальних витрат на впровадження енергоефективних технологій і терміни окупності інвестицій щодо їх реалізації.

Система сертифікації EDGE охоплює три категорії оцінки: Енергія, Вода та Матеріали.  У процесі сертифікації документація надається Клієнтом та розглядається аудиторами EDGE на етапах проєктування та будівництва з проведенням аудиту об’єкту сертифікації. Система оцінки EDGE має три рівні сертифікації:

  1. Проєкт відповідає стандарту EDGE, якщо за результатами розрахунків передбачається 20% покращення у енерго-, водо- та матеріалоспоживанні порівняно з базовим варіантом. Вже після цього проєкт реєструється для сертифікації в системі. За результатами оцінки такі проєкти отримують сертифікат відповідності EDGE Certified на етапі проєктування та EDGE по завершенні будівництва.
  2. Проєкти, що досягли 40% або більше економії в споживанні енергії з мінімальними 20% покращеннями у водоспоживанні та використанні матеріалів, отримують сертифікат EDGE Advanced на етапі проєктування та EDGE по завершенні будівництва.
  3. Zero Carbon: EDGE Advanced зі 100% відновлюваними джерелами енергії на місці або за його межами або придбані вуглецеві квоти для досягнення 100%. Це глобальна ініціатива, спрямована на те, щоб нові будівлі були з нульовим рівнем вуглецю до 2030 року, а всі будівлі – з нульовим рівнем вуглецю до 2050 року.

EDGE підтверджує, що будівлі нового покоління можуть бути більш рентабельними і мати менший вуглецевий слід. Стандарт EDGE передбачає сертифікацію об’єктів нового будівництва, будівель, що знаходяться в експлуатації та проєктів реконструкції.

Сертифікація EDGE направлена на будівлі різного функціонального призначення: житлові будівлі, готелі, промислові об’єкти, склади, освітні та навчальні заклади, спортивні споруди, медичні установи та торгівельно-розважальні центри, заклади харчування.