UA RU EN

Сучасні методи захисту від шуму та вібрації

Сучасні методи захисту від шуму та вібрації

Сучасні методи захисту від шуму та вібрації

Порушення гранично встановлених законодавчими актами та нормативами рівнів шуму або вібрації є недопустимим і незаконним. Рівні акустичного шуму на межі житлової забудови не повинні перевищувати 55 дБ вдень і 45 вночі. У випадках перевищення порогу гранично допустимих рівнів шуму забороняється експлуатувати агрегат, обладнання, здійснювати технологічний процес, який призводить до порушень санітарно-гігієнічних вимог. У випадках коли зупинка діяльності або експлуатація обладнання є неможливою (стратегічно важливе виробництво, експлуатація автомобільної та залізничної дороги, аеропорту, ремонт) власник обладнання, або підприємство що здійснює господарчу діяльність, яка призводить до порушень гігієнічних вимог, може впровадити спеціальні  проектні рішення та заходи, які забезпечать дотримання вимог.

Визначення необхідних заходів та рішень залежить від кожного конкретного випадку. Такі роботи проводяться компанією MCL, яка залучає своїх національних та міжнародних партнерів, що мають достатній досвід та підтверджену розробленими та впровадженими проектами кваліфікацію. Серед найчастіше використаних рішень для зниження рівня звукового навантаження є звукозахисні екрани та однорядне дворівневе хвойне озеленення. Основні методи захисту від вібрації є: демпфірування, затухання, поглинання, ізоляція. Також існують інноваційні рішення для захисту від шуму та вібрації одночасно.

Фахівцями  підприємства еМСіеЛ було розроблено та впроваджено комплекс технологічних рішень, який дозволив розміщення житлової забудови у близькому сусідстві з залізничною колією.

За допомогою комплексу індивідуальних рішень було спроектовано та виконано реконструкцію насипу залізничного полотна, який зменшив швидкість та силу вібрації. Таке проектне рішення дозволило розмістити шумозихисний екран на насипу максимально близько до джерела шуму, без пошкодження залізничної інфраструктури. Окрім фактичного зниження потенційно-негативного впливу, також необхідно обґрунтовувати можливість розміщення житлової забудови в санітарно-захисних зонах (СЗЗ). Відповідно до вимог, які також визначають розміри СЗЗ,  Державних Санітарних Правил 173-96 (ДСП 173-96) на межі сзз концентрація та рівні шкідливих факторів не повинна перевищувати 0,8 гранично-допустимого рівня.  Визначення рівня шкідливого впливу відбувається під час проведення лабораторних та фізичних вимірювань. За допомогою компанії MCL можливо визначити рівень шуму та визначити рівень вібрації у м. Київ, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Суми, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Хмельницький, Житомир, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Рівне, Полтава, Чернігів, Одеса, Дніпро, Харків, та на всій території України, та скрізь де це необхідно, без географічних обмежень.

Шумозахисні екрани можуть мати різний вигляд та складатися з різних матеріалів, їх головна функція – відбивання звукових хвиль. Такі екрани можуть бути сконструйовані майже з будь-яких матеріалів, єдиним критерієм є цілісність та відсутність щілин. Проте існують матеріали з більшою або меншою властивістю відображати звук, для більш надійного та сильного ефекту, сьогодні, використовуються шумозахисні екрани з трьох або більше слоїв різних за структурою та властивістю матеріалів. Висота шумозахисного екрану залежить від умовної висоти джерела шуму та наближеності житлової забудови або іншого об’єкта, який необхідно захистити від шуму. Фізична конструкція та достатність шумопогланаючого екрану розраховується та проектується спеціалістами компанії MCL. Сучасні технології дозволяють спеціалістам використовувати десятки варіантів шумозахисних екранів.

Беручи до уваги рівні шуму, які необхідно відображати, естетичну складову, наявні обмеження у просторовому плані, спеціалісти MCL можуть запропонувати проектування та встановлення шумозахисного екрану, відповідно до індивідуальних потреб клієнта.

Завдяки плідній багаторічній співпраці з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ компанія MCL пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг у сфері захисту від шуму та вібрації; починаючи від проведення лабораторних та фізичних досліджень та розробленню проекту до скорочення санітарно-захисної зони та обґрунтування можливості розміщення об’єкта житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.