UA RU EN

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

З 12 жовтня 2018 року в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Передумовою запровадження Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» було підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС та прийняття закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку. СЕО проводиться під час розробки відповідного документу держпланування до його затвердження.

Головною метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності населення та дотримання екологічних вимог під час розробки державних програм планування. Проведення стратегічної екологічної оцінки відповідного проекту документу замінює проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документу.

Сфера застосування закону «Про стратегічну екологічну оцінку» не поширюється на державні бюджетні та фінансові програми; програми соціального, економічного розвитку селищ, сіл, міст, районів, областей та АР Крим; та документи державного планування, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій чи національної оборони.

Суб’єктами процедури стратегічної екологічної оцінки виступають:

 • Замовник,
 • органи місцевого самоврядування,
 • органи виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади в сфері охорони довкілля та здоров’я людей (обласні, міські держадміністрації та органи виконавчої влади АР Крим),
 • громадськість,
 • держава походження,
 • держава, на яку поширюється транскордонний вплив від виконання програм державного планування.

Процедура стратегічної екологічної оцінки дещо схожа з процедурою оцінки впливу на довкілля: характерною рисою ОВД та СЕО є проведення публічних слухань з метою врахування громадської думки щодо впливу на довкілля та безпеки їхньої життєдіяльності.

Нижче наведено етапи проведення стратегічної екологічної оцінки:

 1. Визначення обсягу СЕО.
 2. Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 3. Проведення громадських обговорень, а вразі транскордонного впливу – транскордонних консультацій.
 4. Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку та результатів громадських обговорень.
 5. Надання інформації про затвердження програми державного планування, предмета СЕО.
 6. Подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.

Вся інформація, документи та звіт про стратегічну екологічну оцінку відображаються на веб-сайті замовника.

В документі державного планування, що проходив стратегічну екологічну оцінку повинні враховуватися звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та транскордонних консультацій (в разі транскордонного впливу від виконання програм державного планування). Після затвердження документу, що пройшов стратегічну екологічну оцінку, Замовник має протягом п’яти робочих днів розмістити на своєму веб-сайті документ державного планування, а також інформацію про розроблені заходи з метою моніторингу наслідків від виконання документу.

Проведення стратегічної екологічної оцінки державних чи галузевих програм дозволить передбачити не тільки економічні та соціальні переваги від їхнього виконання, але й екологічні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людей. Врахування екологічних вимог гарантує зменшення негативного впливу на довкілля, дотримання міжнародних природоохоронних програм та сприяння сталому розвитку держави.