UA RU EN

Вимоги законного водокористування

Вимоги законного водокористування

Регламент надання та право користування водними об’єктами здійснюється на підставі чинного водного законодавства. Водний Кодекс України виділяє загальне та спеціальне водокористування. Загальне водокористування здійснюється населенням у власних цілях (для пиття, купання, риболовства та інше) без отримання спеціальних дозволів. А спеціальне водокористування може здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами шляхом забору води з водних об’єктів за допомогою технічного обладнання чи пристроїв та спеціально обладнаних споруд, а також скидання в водні об’єкти використаних (зворотних) вод. Для здійснення спецводокористування необхідно мати відповідний дозвіл.

Згідно розділу 3 Водного Кодексу України, виділяється три типи спеціального водокористування в залежності від цілей застосування:

  1. Для задоволення потреб в питній воді та побутово-господарських потребах громадян;
  2. Для оздоровчих та лікувальних потреб населення;
  3. Для потреб об’єктів галузей економіки (транспортні, сільськогосподарські, промислові, гідроенергетичні підприємства та рибне господарство).

Основним принципом цільового водокористування являється раціональність та економність використання, спираючись на екологічні стандарти та вимоги. Найважливішою вимогою спецводокористування для потреб населення в питній воді та господарсько-побутових цілях є якість води. Вона має відповідати нормам екологічної безпеки, діючим державним стандартам якості та санітарним нормам. Такий спосіб користування водними об’єктами може здійснюватися як централізовано так і не централізовано. Централізоване водокористування означає забір води уповноваженими організаціями для приготування питної води та її подачі населенню. Не централізоване спеціальне водокористування означає забір поверхневих або підземних вод як громадянами, так і підприємствами для загального або спеціального водокористування. Але в такому випадку, потрібно звернути увагу на якість підземних вод, оскільки, зазвичай, вони використовуються для пиття, побутових потреб, в тваринництві та харчовій промисловості.

Спеціальне водокористування водних об’єктів в лікувальних та оздоровчих цілях можливе у випадку, якщо ці об’єкти занесені до спеціального списку. В такі водні об’єкти заборонено здійснювати скид зворотних вод. Також, варто зазначити, що оздоровчі та лікувальні водні об’єкти охороняються чинним законодавством.

Також до загального або спеціального водокористування можна віднести використання водних об’єктів для спорту та відпочинку населення. Але водні об’єкти в для вище зазначених цілей визначаються спеціальним порядком.

Відповідно до статті 65 Водного Кодексу України для сільсько- та лісогосподарських потреб, користування водними об’єктами здійснюється шляхом загального та спеціального водокористування. Використання води для зрошення сільськогосподарських угідь можливе після отримання дозволу в державних  органах охорони довкілля з погодженням органів ветеринарного та санітарного наглядів. В такому випадку використання води буде відбуватися як спеціальне водокористування з відповідними дозволами та погодженнями. Підприємці зобов’язані стежити, щоб угіддя не підтоплювалися, не забруднювалися та не заболочувалися. Такі самі вимоги висуваються і до лісогосподарських господарств.

Спецводокористування для потреб гідроенергетики та промисловості являється одним із типів цільового водокористування. До водокористувачів подібних гігантів висуваються екологічні вимоги та робиться наголос на впровадженні заходів для зменшення витрат води, вдосконаленні технологій та схем водопостачання. Законодавством України при водокористуванні промисловими підприємствами передбачаються витрати питної води в рамках встановлених лімітів. Ліміт на водокористування для підприємств гідроенергетичної галузі не передбачається.

У випадку надзвичайних ситуацій чи стихійних явищ, скорочується або забороняється водокористування для промислових підприємств відповідно до рішень органів місцевого самоврядування. Першочерговим в такому випадку є забезпечення громадян питної водою та водою для побутових цілей.

Особливі вимоги висуваються для підприємств мисливського та рибного господарств. На водних об’єктах, де здійснюється рибний промисел, для збереження рибних запасів інтереси водокористувачів відносять на другий план. Кабінет Міністрів затвердив перелік водних об’єктів призначених для рибного господарства. Так, в свою чергу, водокористувачі зобов’язуються вживати заходів для поліпшення екологічного стану води та для збереження риби.

Також Водний Кодекс виділяє ще декілька різновидів водокористування за певними ознаками: строкове (до 3 років короткострокове, 3-25 років довгострокове) та безстрокове; первинне (здійснюється водокористувачами власним обладнанням та установами) і вторинне (за допомогою первинних водокористувачів); платні (спеціальне) та безкоштовні (загальне та відповідно до статті 53 ВК для потреб повітряного транспорту).

До компетенції фахівців компанії «еМСіеЛ» належить супровід в отриманні дозволу на спеціальне водокористування, розроблення заходів для відтворення водних ресурсів, надання консультацій для підтримання екологічного стану водних об’єктів.