UA RU EN

Вимоги законодавства у сфері поводження з відходами

Вимоги законодавства у сфері поводження з відходами

Вимоги законодавства у сфері поводження з відходами

Всі компанії, підприємства, організації чи фізичні особи-підприємці, діяльність яких напряму пов’язана з транспортуванням, переробкою чи утилізацією відходів, а також з утворенням відходів, повинні мати дозвільну документацію відповідно до діючого законодавства України. Регламент та порядок оформлення та отримання дозвільної документації регламентується на державному рівні шляхом ухвалення постанов, законодавчих актів, законів та стандартів. Діяльність, що пов’язана з утворенням відходів є найпоширенішим впливом на навколишнє середовище. Що собою являють відходи? Відповідно до закону України «Про відходи», відходи це – некондиційні матеріали або ж їхні залишки, брак чи тара, що не підлягають повторному використанню юридичною чи фізичною особами, та мають бути знешкодженні, утилізовані чи перероблені на вторинну сировину.

Раніше Ліміт на утворення відходів та Дозвіл на утворення відходів виступали в ролі дозвільної документації, але відбулися зміни в регулюванні господарської діяльності: з метою уникнення паперової тяганини та зменшення кількості дозвільних документів, вище зазначені дозволи були скасовані. На сьогоднішній день, фізичні та юридичні особи, діяльність яких призводить тільки до утворення відходів, а показник загального утворення відходів (ПЗУВ) знаходиться в межах від 50 до 1000 умовних одиниць, зобов’язані щорічно подавати декларацію про відходи відповідно до встановленої форми. Дана форма затверджена Постановою №118 Кабінетом Міністрів України від 18 лютого 2016 року. Тобто, будь-який суб’єкт господарювання, що утворює відходи, тільки звітує про їх утворення за звітний період.

Форма декларації про відходи є нормативно затвердженою. Декларація звітує про обсяг відходів утворений підприємством протягом року та виступає в ролі дозвільного документу, який відображає належне поводження з відходами на підприємстві.  Відповідальна особа чи представник підприємства повинен належним чином заповнити форму декларації про відходи та подати її до центру надання адміністративних послуг в електронній та паперовій формах. Дозвільний центр передає декларацію про відходи для реєстрації в місцеві Департаменти екології та охорони природних ресурсів України. Протягом п’яти днів дозвільний орган здійснює реєстрацію декларації та оформлення повідомлення в письмовій формі із зазначенням зауважень для коригувань зазначених відомостей, якщо було виявлено неповну або недостовірну інформацію. Це письмове повідомлення повертається назад в центр надання адміністративних послуг для передачі її підприємцю. Підприємець несе відповідальність за достовірність наданої інформації в декларації про відходи.

У разі перевищення 1000 ум. од. ПЗУВ, підприємство має скласти реєстрову карту об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів.  Реєстр об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів є джерелом для збору та аналізу інформації про об’єкти, що утворюють, переробляють та утилізують відходи. Реєстрова карта складається з двох частин. Перша частина містить інформацію про об’єкти утворення відходів (ОУВ), а друга – про об’єкти переробки та утилізації відходів інших підприємств. Реєстрові карти об’єктів переробки та утилізації відходів включають об’єкти, показник загального об’єму перероблених та утилізованих відходів яких перевищує 100 тон за рік. Реєстрові карти об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів затверджуються в місцевих органах Міністерства охорони здоров’я та Мінприроди України.

Отже, декларація про відходи та реєстрові карти являються єдиними та обов’язковими дозвільними документами в сфері поводження з відходами для підприємств будь-якого розміру та виду діяльності на сьогоднішній день.

Висококваліфіковані фахівці компанії MCL мають багаторічний досвід у сфері поводження з відходами, а клієнти компанії MCL отримують найякісніші послуги у обумовлений термін за конкурентними цінами.  ТОВ «еМСіеЛ» пропонує повний комплекс послуг з оформлення декларації про відходи та реєстрових карт об’єктів утворення, переробки та утилізації відходів, розрахунку показника загального утворення відходів, складання інвентаризації відходів та супроводу під час проходження державної екологічної інспекції.