UA RU EN

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (ESIA – Social and Environmental Impact Assessment)

Відповідно до світових та європейських директив міжнародні організації, що здійснюють кредитування господарської діяльності (наприклад ЄБРР, МФК), вимагають від своїх клієнтів проведення оцінки впливу на соціальне та навколишнє природне середовище з метою визначення рівнів впливу діяльності на стан довкілля, біорізноманіття та здоров’я людей.

Оцінка впливу на соціальне та навколишнє середовище (The Social and Environmental Impact Assessment) проводиться кваліфікованими спеціалістами в сфері екології, охорони природних ресурсів, управління природоохоронними територіями, економіки та соціології. Залучення різносторонніх спеціалістів необхідне для всебічного аналізу стану навколишнього природнього середовища від негативних впливів господарської діяльності.

Процес оцінки впливу охоплює багато етапів: попередня перевірка, визначення масштабів впливу, аналіз існуючого стану, прогноз можливого негативного впливу та оцінка цього впливу, попередження або зменшення негативних наслідків, розробку альтернативних варіантів здійснення діяльності, складання плану екологічних та соціальних заходів для управління та моніторингу негативним впливом, розробку звіту з оцінки впливу на стан біорізноманіття, здоров’я та життя населення.

Під час проведення оцінки впливу на соціальне та навколишнє природне середовище головним об’єктом дослідження виступає біорізноманіття. Під терміном «біорізноманіття» виступають всі види живих істот на планеті та робиться наголос на його збереженні та захисту від негативного техногенного впливу. Тобто, в процесі оцінки впливу здійснюється аналіз стану природнього місця існування представників флори та фауни, рівнів впливу (тривалість, інтенсивність, розповсюдженість, масштаб, ймовірність повторного виникнення впливу) від планової або здійснюваної діяльності та можливих змін життєдіяльності населення території, де провадиться господарська діяльність.

До оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище на етапі визначення масштабів впливів залучаються представники місцевих громад, органів влади та природоохоронних організацій з метою збору інформації про територію, що зазнає або може зазнати впливу, проведення громадських обговорень та слухань про наслідки діяльності для населення та довкілля.

За результатами оцінки впливу на біорізноманіття, група експертів, які залучені до оцінки впливу розробляють та впроваджують систему управління впливами від господарської діяльності, складають план екологічних, економічних та соціальних заходів (Social and Environmental Management Plan/Environmental Action Plan) та визначають осіб, відповідальних за його виконання на підприємстві.

Результатом оцінки впливу на соціальне та навколишнє природнє середовище є розробка звіту з оцінки впливу. В звіті з оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище зазначаються результати проведених досліджень, вишукувань, аналізів та громадських слухань для визначення рівня впливу від планової або здійснюваної діяльності, рекомендації та розроблені альтернативи реалізації діяльності для зменшення та попередження негативного впливу на біорізноманіття.

В компетенції багатопрофільних фахівців компанії MCL проведення оцінки впливу на біорізноманіття, необхідних досліджень та вишукувань, громадських слухань, розробка та впровадження плану екологічних та соціальних заходів на підприємстві, та складання звіту з відповідними висновками про наслідки впливу від планової або здійснюваної діяльності. Обираючи компанію MCL для розробки проекту ESIA та проведення оцінки впливу на біорізноманіття для потреб кредитування в міжнародних світових фінансових установах, Ви отримаєте надійного бізнес партнера в сфері екології, охорони природних ресурсів та довкілля.