UA RU EN

Відхилення від норм ДБН у розрізі СанПін

Кожна будівля, або споруда, що проектується чи будується повинна відповідати державним будівельним нормам (ДБН), санітарним правилам та нормам (СанПін, ДСП). Державні санітарні правила та норми – нормативні документи, що встановлюють критерії та умови безпеки здоров’я людини для забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людей. Ці норми розроблені для запобігання антропогенного впливу навколишнього середовища на здоров’я людей та є обов’язковими для виконання. Гігієнічні нормативи, що викладені у цих правилах містять у собі інформацію про гранично допустимі концентрації, рівні та дози, що можуть виникати внаслідок діяльності або процесу без шкоди для здоров’я людей. Контроль за дотриманням санітарних норм здійснюють державні органи санітарного нагляду – Держпродспоживслужба.

Хоча ДБН, умовно, є універсальним документом, який періодично оновлюється, «…але у зв’язку з різноманітністю, не типовістю та складністю, в деяких випадках, умов проектування та будівництва, дуже складно вмістити в норми всю можливу деталізацію допустимих варіантів проектно-технологічних рішень, які в свою чергу відповідають формуванню безпечного середовища для життя і здоров’я людини» – Кузьменко Володимир Володимирович, в.о. директора департаменту державного архітектурно-будівельного контролю КМДА.

Нерідко перед власником нерухомого об’єкту повстає проблема неможливості дотримання кожної окремої норми, через обмеженість території, або інших локальних умов. У таких випадках, власник об’єкту може імплементувати спеціальні проектні рішення, які дозволять фактично виконати вимоги державних норм. Такі проектні рішення мають бути обґрунтованими та підтверджені висновком про можливість будівництва та експлуатації з відхиленням від норм ДБН. Розробка та погодження індивідуальних проектних рішень для конкретного випадку досить складна процедура, оскільки розроблене інженерно-проектне рішення має в повній мірі вирішити проблему, максимально близько відповідати будівельним нормам та стандартам т а запобігти виникненню подібних перешкоджаючих  обставин в майбутньому.

Саме тому, компанія MCL, для задоволення потреб суб’єктів господарювання –забудовників, пропонує висококваліфіковані послуги з проектування індивідуальних проектних рішень для здійснення законного і безпечного для здоров’я людей будівництва будівель з відхиленням від санітарних норм. Для застосування максимально раціональних та необхідних рішень,  кожен конкретний випадок вимагає досконалого вивчення, як самого проекту, так і елементів навколишнього середовища. У випадках недостатнього рівня освітлення, або відсутності мінімально необхідної інсоляції (опромінення) кімнат, відсутності вільного простору для розміщення РП (розподільча підстанція), неможливості забудови у санітарно-захисній зоні – зверніться до компанії еМСіеЛ, для простих та ефективних будівельних рішень.

Для здійснення обґрунтування нормування антропогенних чинників на здоров’я людей у випадках відхилення від норм ДБН у розрізі СанПін необхідно провести комплексне вивчення проекту будівництва, вивчення проектної документації, її складу та змісту, аналіз використаних будівельних матеріалів та встановлення відповідності до вимог та правил, оцінку всі ризиків та переваги здійснення обґрунтування відхилень від державних будівельних норм, здійснити розрахунки щодо впровадження розробленого індивідуального проектного рішення та розробити план заходів для його реалізації.

Кожне узгодження – це окремий індивідуальний випадок, а вже виходячи з аналізу проектних  рішень, можна робити висновки щодо можливості відхилення від норм.

Завдяки багаторічному досвіду та тісним партнерським зв’язкам з найкращими інженерно-проектними організаціями MCL надає кваліфіковані послуги з проектування індивідуальних рішень, їх застосування та здійснення обґрунтування нормування антропогенних чинників на здоров’я людей у випадках відхилення від норм ДБН у розрізі СанПін.