UA RU EN

Складання проекту рекультивації

Втрата 1 гектару поверхні родючого шару ґрунту це є втрата 6 тон пшениці кожен  рік!!!

Земельні ресурси є найдорогоціннішим природним багатством та засобом виробництва для майже всіх галузей економіки. Також від ефективності використання земельних ресурсів залежать темпи та розвиток виробництва, продуктивних сил та благополуччя населення. Тому слід більше уваги приділяти охороні земельних ресурсів, зберіганню родючих шарів ґрунтів та застосуванню технологій для підвищення родючості та ефективності використання земель. Земельним кодексом України передбачається здійснення рекультивації земель (відповідно до статті 165), що означає комплекс технічних, організаційних та біотехнологічних  заходів направлених на поліпшення стану порушених земель, підвищення родючості ґрунтів та відновлення ґрунтового покриву.

Для здійснення рекультивації земель необхідно розробити проект рекультивації. Проект рекультивації – є невід’ємною частиною дозвільної документації, що розробляється з метою визначення та впровадженню найоптимальніших рішень для більш ефективного використання порушених земель. Проект рекультивації порушених земель містить інформацію про план заходів щодо проведення технічної та біологічної рекультивації. В проекті рекультивації розглядаються такі позиції:

  • Визначення напряму рекультивації та цільового призначення рекультивованих земель (наприклад для рибного чи лісового господарств, сільськогосподарських потреб);
  • Організація та порядок проведення заходів по рекультивації;
  • Визначення переліку застосування механічного устаткування, обладнання та машин;
  • Визначення територій для розміщення знятого шару ґрунту;
  • Складання календарного плану робіт по рекультивації порушених земель та повернення на них родючого ґрунтового покриву.

В проекті рекультивації обов’язково прораховується кошторис запланованих робіт на порушених землях, порядок фінансування та прогноз можливого збільшення вартості корисних копалин за рахунок збільшення витрат на рекультивацію. Проект рекультивації порушених земель може бути розроблений як для порушених земель, що не експлуатуються, так і для тих, що задіяні в експлуатації або знаходяться на стадії проектування.

 Часто, з необхідністю здійснення рекультивації стикаються і суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва та іншої діяльності, яка може вплинути на верхній шар ґрунту. Відповідно до статті 168 Земельного кодексу України «Охорона грунтів» власники земельних ділянок, які проводять діяльність, яка може порушити поверхневий шар грунту, зобов’язані здійснювати “…зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.”. Відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства, підприємства, організації та установи, що здійснюють промислове або інше будівництво, розробляють родовища корисних копалин, а також проводять інші роботи, зв’язані з порушенням ґрунтового покриву, зобов’язані знімати, зберігати і наносити родючий шар ґрунту на землі, що рекультивуються, або на малопродуктивні угіддя.

Компанія MCL пропонує будь-яким підприємствам, або власникам земельних ділянок розробити проект рекультивації, провести рекультивацію, здійснити ліквідацію забруднення ґрунту, скласти проект сівозмін, отримати дозвіл на рекультивацію, отримати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту терміново та за конкурентними цінами.

Партнерська співпраця з ННЦ «Інститут землеробства НААНУ» та ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» дозволяє нам проводити повний спектр робіт з проведення агрохімічних досліджень та розробки проектів рекультивації будь-якої складності. Найкращі галузеві фахівці України – найбільша перевага MCL серед всіх конкурентів!