UA RU EN

Проведення комплексу робіт для отримання дозволу на користування надрами

Відповідно до Кодексу України про надра, надра є виключною власністю українського народу та надаються тільки у користування. Надра – частина земної кори, що розташована під поверхнею сущі та дном водних об’єктів, та простягається на глибину сприятливу для геологічних досліджень та вивчення. Спеціальний дозвіл на користування надрами – це документ, який дозволяє користуватися надрами, проводити геологічні вивчення та промислово-дослідницькі розробки родовищ корисних копалин, підземних вод, будувати та використовувати підземні конструкції для зберігання нафти та газу та, безпосередньо, здійснювати видобуток нафти та газу. Спеціальний дозвіл на користування надрами видається Державною службою геології та надр України згідно встановлених вимог «Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» від 30.05.2011 № 615 за умови отримання дозволу без проведення аукціону, та «Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 за умови отримання дозволу відповідно до процедури продажу з аукціону.

Для отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону, тобто на стандартних умовах, потрібно підготувати та належно оформити необхідний пакет документів. Фахівці ТОВ «еМСіеЛ» мають достатній досвід для оформлення всієї необхідної документації, а саме:

  • Пояснювальної записки, що обґрунтовує наміри заявника щодо користування надрами;
  • Копії паспорту та реєстраційного номеру платника податків;
  • Засвідченої копії дозволу на спеціальне водокористування (тільки для родовищ підземних вод);
  • Результати лабораторних досліджень конкретного виду корисної копалини та підземних вод;
  • Характеристики земельної ділянки;
  • Географічних координат та карт;
  • Геологічних та гідрологічних карт (для родовищ підземних вод) та схем розрізів;
  • Плану робіт на земельній ділянці
  • Угоди про умови користування надрами.

Варто зазначити, що для кожного виду користування надрами затверджений індивідуальний перелік необхідних документів. Більш детально з ним можна ознайомитися в додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України №615 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/page2 ).

Процедура отримання спеціального дозволу на користування надрами починається з отримання погодження органів місцевої влади (обласних чи районних). Підготовлений пакет документів необхідно надати не менш ніж за 20 днів до початку сесії. Інколи, заявника можуть запросити для усного обґрунтування доцільності отримання дозволу на користування надрами під час засідання комісії за 10 днів до початку сесії. Місцева рада згідно власного встановленого регламенту проводить погодження отримання дозволів.

Одночасно з погодженням в місцевій раді, доцільно погоджувати отримання спеціального дозволу на користування надрами в Міністерстві екології та природних ресурсів України. Наданий пакет документів перевіряється в Мінприроди та відправляється на державну екологічну інспекцію для оформлення екологічної картки про доцільність надання дозволу на користування надрами на підставі листа з Мінприроди. В свою чергу, Мінприроди здійснює вивчення наданого пакету документів разом з екологічною карткою.

За умови отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення включно з промисловою розробкою родовищ корисних копалин або їх видобутком, необхідно надати пакет документів разом із погодженням органів місцевої влади в Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд). Після отримання всіх погоджень необхідно підготувати пакет документів згідно вище зазначеної Постанови №615 для Державної служби геології та надр України. Держгеонадра перевіряють пакет наданих документів, та за умови відсутності зауважень, документи передаються в Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») для експертизи геологічних даних. Якщо за результатами експертизи підприємство-заявник вважається підготовленим до заявленого виду користування надрами, дане питання буде розглядатися комісією Держгеонадр. У випадку позитивного рішення, щодо надання спеціального дозволу на користування надрами, то служба Держгеонадр надсилає лист до Українського державного  геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) для обчислення вартості дозволу.

Оскільки, процес отримання спеціального дозволу на користування надрами разом з проходженням всіх обов’язкових державних структур та служб, правильне оформлення пакету документів вимагає достатнього часу та знань, то краще це довірити  спеціалістам, що мають відповідний багаторічний досвід в сфері землекористування.

Завдяки багаторічній партнерській співпраці компанії MCL з профільними лабораторіями та науково-дослідницькими центрами такими як Національний Науковий Центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» та ДП «Українська геологічна компанія» (правонаступник ДП «Північгеологія»), унікальний потенціал компанії MCL дозволяє проводити всі необхідні дослідження та підготовку документів для отримання спеціального дозволу на користування надрами.