UA RU EN

Проведення комплексу робіт для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Право користування водними об’єктами (підземними та поверхневими водами) здійснюється відповідно до чинного водного законодавства. Водний Кодекс України виділяє загальне та спеціальне водокористування. Загальне водокористування здійснюється населенням у власних цілях (для пиття, купання, риболовства та інше) без отримання спеціальних дозволів. А спеціальне водокористування може здійснюватися як фізичними, так і юридичними особами шляхом забору води з водних об’єктів за допомогою технічного обладнання чи пристроїв та спеціально обладнаних споруд, а також скидання в водні об’єкти використаних (зворотних) вод. Для здійснення спецводокористування необхідно мати відповідний дозвіл.

Компанія MCL пропонуємо повний комплекс послуг для отримання дозволу на спеціальне водокористування для підприємств будь-якого розміру та виду діяльності. Незалежно від мети та типу користування водними ресурсами, наші спеціалісти у встановленому порядку отримують для Вас дозвіл на спецводокористування із проходженням усіх інстанцій та оформленням усіх необхідних документів під ключ.

Дозвіл на спеціальне водокористування – дозвільний документ з обмеженим терміном дії, який видається органом виконавчої влади на місцях. За терміном дії види дозволів поділяються на довгостроковий дозвіл на спецводокористування та короткостроковий. Короткостроковий дозвіл видається на термін до 3 років, довгостроковий має термін до 25 років.

Особливо важливу роль у дозволі на спецводокористування відіграє тип водокористування. Найрозповсюдженішим типом є звичайне використання артезіанської свердловини для забезпечення господарських та виробничих потреб підприємства.

Для отримання дозволу на спецводокористування суб’єкту господарської діяльності, який здійснює водокористування необхідно пройти ряд процедур. Якщо підприємство здійснює забір води з артезіанської свердловини, поверхневих водойм або здійснює скид відпрацьованої води у поверхневі водойма, поля фільтрації, міську ливневу каналізацію – підприємству необхідно отримати погодження від державних закладів та управлінь, які здійснюють контроль у сфері водокористування, такими як Держгеонадра та Дніпровське басейнове управління.

Товариство еМСіеЛ протягом багатьох років надає професійні послуги у сфері користування природними ресурсами. Завдяки партнерським угодам з провідними підприємствами у галузі екології та природокористуванні, наше підприємство надає кваліфіковані послуги по отримання дозволу на спецводокористування для підприємств незалежно від їх місцезнаходження.

Дозвіл на спецводокористування містить вичерпну інформацію про здійснення водокористування, в дозволі зазначається: типу водокористування, тип та характеристика обладнання, які використовуються, ліміти на водозабір та скид, умови та обмеження при яких дозволяється спеціально водокористування.

У разі здійснення скиду стічних вод у водні об’єкти, суб’єкту господарювання необхідно розробити та затвердити Гранично Допустимі Скиди, ГДС речовин, які скидаються у водні об’єкти. ТОВ «еМСіеЛ» у рамках надання послуг по отриманню дозвільних документів у сфері природокористування може запропонувати своїм клієнтам послуги по розробці та затвердженню ГДС.

Процес отримання дозволу на спецводокористування, зазвичай, триває від 40 днів до 3 місяців, за умови відсутності зауважень з боку органу, який видає дозвіл. До складу необхідних документів для спецводокористування входять: клопотання на спецводокористування, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення, паспорт на артсвердловину або іншу водозабірну споруду, паспорт на очисні споруди у разі їх наявності, індивідуальні балансові норми, лабораторні дослідження якості вод, договори на каналізування або вивіз вод.

У разі необхідності, компанія MCL може запропонувати своїм клієнтам проведення усіх необхідних лабораторних досліджень якості води яка використовується або скидається. Спираючись на плідні партнерські відносини із найкращими лабораторними центрами України, ми можемо забезпечити проведення необхідних аналізів та досліджень у короткі терміни та за конкурентними цінами. Також, при необхідності наші клієнти мають змогу скористатися послугами по бурінню артезіанських свердловин та розробленню паспортів на водозабірне обладнання.