UA RU EN

Оформлення реєстрових карт місць утворення, зберігання відходів

Будь-яка господарська діяльність підприємства призводить до утворення відходів. Відходи являють собою некондиційні матеріали або ж їхні залишки, тару чи брак, що не підлягають повторному використанню фізичною чи юридичною особами, та підлягають знешкодженню, утилізації чи переробці на вторинну сировину. Держава, запроваджуючи дозвільні документи, регламентує та контролює їх утворення для підприємств різних галузей.

Основним критерієм для визначення необхідності мати тип дозвільного документу у сфері поводження з відходами, є значення показника загального утворення відходів (ПЗУВ). У випадку коли ПЗУВ становить від 50 до 1000 ум. од. підприємство зобов’язано мати зареєстровану Декларацію про відходи. Але, якщо значення ПЗУВ перевищує 1000 умовних одиниць, то підприємство повинно скласти та подати реєстрову карту об’єктів утворення відходів. Форма, зміст, перелік державних органів, які погоджують та затверджують  Реєстрову карту ОУВ регламентується відповідним наказом Мінприроди №41 від 17.02.99 року.

Варто зауважити, що сам розрахунок показника загального утворення відходів не є складним, але ключовим моментом під час його розрахунку є правильне розподілення відходів відповідно до їхнього класу небезпеки. Тому, вітчизняне законодавство передбачає розробку інвентаризації відходів. Що таке інвентаризація відходів – документ, що призначений для визначення відходів, які можуть утворюватися на підприємстві, їхній склад та клас небезпеки до якого відноситься той чи інший тип відходу. Розробка інвентаризації відходів потребує досвіду та відповідних знань, тому краще довірити це кваліфікованому спеціалісту, оскільки державні контролюючі природоохоронні органи перевіряють наявність та зміст такого документу.

Суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів, а показник загального утворення відходів складає від 50 до 1000 умовних одиниць, зобов’язані кожного року подавати декларацію про відходи відповідно до встановленої форми, що затверджена у Постанові Кабінетом Міністрів України №118 від 18.02.2016 року. Тобто, суб’єкт господарювання, що утворює відходи, тільки звітує про їх утворення за рік та не здійснює прогноз про кількість утворених відходів на наступний період.

Для супроводу підприємства в сфері поводження з відходами ТОВ «еМСіеЛ» пропонує Вам здійснити інвентаризацію відходів та достовірно розрахувати показник загального утворення відходів. Для ефективної співпраці та успішного виконання поставлених завдань, наш спеціаліст виїжджає на підприємство-об’єкт утворення відходів для проведення аналізу виробництва, технологічних процесів та визначенню складу, типу відходів та їхнього класу небезпеки. Також в компетенції висококваліфікованого спеціаліста MCL підрахунок загальної кількості відходів, що утворилися за звітний рік та калькуляція показника ПЗУВ.

ТОВ «еМСіеЛ» зарекомендувало себе як успішного партнера в сфері поводження з відходами, тільки за останній рік нашими спеціалістами було розроблено більше тридцяти інвентаризацій відходів для приватних та державних підприємств. Довіривши спеціалістам MCL всі необхідні функції в сфері поводження з відходами, Ви отримаєте надійного партнера з багаторічним досвідом, здатного в комплексі надати послугу екологічного аутсориснгу разом з проведенням консультацій та оперативних дій в сфері екології та, зокрема, в поводженні з відходами.