UA RU EN

Проектування полігонів ТПВ/реконструкції полігонів ТПВ

В сучасних важких екологічних умовах будівництво сміттєпереробних комплексів має вкрай важливе значення для сталого розвитку та безпечного майбутнього України. В умовах екологічної катастрофи, будівництво сучасних сортувальних заводів має критичне значення, але підприємства та організації більш схильні до будівництва та експлуатації полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).

Полігони ТПВ також виконують важливу для навколишнього середовища  та здоров’я людей функцію. Належним чином побудована інженерна споруда для зберігання відходів захищає навколишній світ від забруднення та знищення. Також, важливу роль відіграє правильно вибране місце для розміщення полігону. У випадку перетворення полігону для побутових відходів у стихійне звалище відбувається екологічна катастрофа, яка призводить до непоправних збитків та може призвести до людських жертв.

Будівництво сміттєпереробного заводу, або полігону для твердих побутових відходів вимагає відповідального підходу та розуміння усіх аспектів оточуючого, майбутню ділянку, середовища. Екологічне законодавство чітко регламентує вимоги до проектування полігонів тпв, основні вимоги до проектування наведені у ДБН.2.4-2 «Полігони твердих побутових відходів». Але цей ДБН лише висуває загальні вимоги до проектування та не дає повних відповідей на питання, які виникають перед суб’єктом господарювання під час складання проекту полігону тпв. Діяльність поводження з відходами відноситься до переліку діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку та вимагає проведення державної екологічної експертизи. Окрім проведення екологічної експертизи, суб’єкту господарювання, діяльність якого пов’язана з будівництвом або експлуатацією сміттєпереробного комплексу, або полігону ТПВ необхідно отримувати десятки погоджень, ліцензій та дозволів для легального та законного здійснення запланованої діяльності.

Компанія MCL маючи десятирічний досвід у сфері поводження з відходами та розгалужену мережу партнерських організацій в Україні та Східній Європі пропонує свої послуги для підприємств, які тільки планують, або вже здійснюють свою діяльність у сфері утилізації, розміщення, перероблення відходів.

Відповідно до діючих норм законодавства та потреб клієнта, компанія MCL проводить екологічні та інженерні вишукування на місцях, які можуть слугувати об’єктами захоронення відходів, розробляє матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище згідно з ДБН А.2.2-1, проектує та погоджує  інженерні заходи, що забезпечують стійкість полігона як споруди, його довговічність і безпеку навколишнього середовища, складає план рекультивації полігону, проводить інструктажі працівників полігону тпв, проводить лабораторний контроль стану повітря, лабораторний контролю стану водних об’єктів, лабораторний контроль рівнів шуму та вібрації, здійснює незалежний екологічний аудит, розробляє заходи щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, надає консультації при виборі ділянки для розміщення об’єкту, здійснює юридичний супровід для отримання ліцензії на полігон, отримання ліцензії на утилізацію відходів.

Завдячуючи плідній співпраці з європейськими компаніями, товариство MCL може запропонувати своїм клієнтам проектування сучасних та ефективних заводів з переробки відходів. Такі заводи можуть сортувати відходи на 4 групи: Вторинна сировина (папір, поліетилен, металобрухт), Паливна сировина (RDF), Органічне добриво, Інертні відходи (будівельні матеріали); сортування здійснюється, як з акцентом на одну групу (для більшого економічного прибутку), так і без (для більш ефективного використання відходів).  Будівництво сучасних сміттєпереробних комплексів можливо безпосередньо на території існуючих полігонів, що значно полегшує логістику, збільшує рентабельність підприємства та сприяє очищенню навколишнього середовища від шкідливого впливу відходів.

MCL – компанія, яка має достатній та вагомий досвід у сфері екології та санітарно-епідеміологічного нагляду, пропонує суб’єктам господарювання незалежно від їх розташування та запланованого поводження з відходами, здійснити проектування комплексів по переробці відходів в тому числі полігонів, отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.