UA RU EN

Проведення інвентаризації відходів. Розрахунок показника загального утворення відходів ПЗУВ

Відповідно до природоохоронного законодавства України, відходи – це некондиційні матеріали, або їх залишки, фрагменти, тара або брак, які не можуть бути використані юридичною або фізичною особою, яка їх створила та підлягають утилізації, знешкодженню, перероблення на вторинну сировину тощо. Господарська діяльність майже кожного підприємства призводить до утворення відходів. Раніше дозвільним документом у сфері утворення відходів був Дозвіл та Ліміт на утворення відходів, але завдяки прагнень уряду до зменшення дозвільних документів цей документ був скасований. На теперішній час дозвільними є Декларація про утворення відходів та Реєстрова карта об’єктів утворення відходів.

Вирішення питання який саме дозвіл необхідно мати підприємству полягає у показнику загального утворення відходів Пзув. Як розрахувати Пзув? Показник Пзув розраховується виходячи з кількості відходів, які утворились за звітній рік, кількість відходів об’єднується відповідно до їх класу небезпеки, та до кожної кількості застосовується коефіцієнт. Сума відходів із застосуванням коефіцієнтів кожного класу небезпеки і буде становити Пзув. У випадку, якщо Пзув більше 50 і менше 1000 умовних одиниць – підприємство зобов’язано щорічно у встановлений законом термін реєструвати декларацію про утворення відходів. Якщо Пзув більше 1000 – підприємство зобов’язано складати Реєстрову Карту об’єктів утворення відходів. На перший погляд, все просто і легко, але основним питанням при розрахунку Пзув є те, до якого класу небезпеки відноситься той чи інший вид відходів.

Саме для цього, законодавством України передбачено складання Інвентаризації відходів, документу, котрий визначає відходи, які можуть утворюватися на підприємстві від кожної конкретної діяльності, їх склад, та клас небезпеки до якого відносяться відходи. Проведення інвентаризації відходів це складний та відповідальний процес внутрішнього аудиту. Як правило інвентаризація відходів виконується одноразово і не потребує коригувань, окрім випадків, якщо відбулись зміни у технологічних процесах на підприємстві. Інвентаризація відходів є обов’язковим документом, наявність якого перевіряється державним контролюючим органом під час здійснення перевірки.

ТОВ «еМСіеЛ» пропонує Вам провести інвентаризацію відходів та провести розрахунок показника Пзув. Дана робота буде проводитись у декілька етапів:

  1. Виїзд нашого спеціаліста на підприємство-об’єкт утворення відходів для аналізу виробничих процесів, ідентифікації типу та складу відходів.
  2. Визначення класу небезпеки відходів.
  3. Підрахунок кількості відходів, які утворились за звітній період та визначення показника Пзув.
  4. Складання матеріалів інвентаризації відходів.

Проведення усіх етапів виконується під ключ з максимальним комфортом для замовника, тобто, від замовника необхідно тільки надати копії актів виконаних робіт на передачу відходів іншим власникам, або копії форми 1-ВТ.

Компанія MCL спираючись на власний багаторічний досвід складання інвентаризацій відходів для підприємств будь-якого розміру та напряму діяльності може запропонувати Вам провести комплекс робіт з визначення Пзув та складання Інвентаризації відходів на взаємовигідних умовах.

Сьогодні, поводження з відходами регламентується десятками Законів, Постанов, Наказів, Інструкцій та Норм. Далеко не кожен власник підприємства має змогу найняти кваліфікованого еколога (а інколи, це є не обґрунтовано), який буде контролювати усі зміни у законодавстві та вчасно реагувати на них, складати інвентаризацію відходів, визначати показник Пзув. Саме тому, компанія професіоналів MCL пропонує послугу екологічного аутсорсингу, у рамках якого, надаються консультативні та оперативні послуги у сфері поводження з відходами у тому числі щорічний розрахунок Пзув.