UA RU EN

Контроль ефективності ГОУ

Установка очистки газу (далі – ГОУ) – комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. Тобто, ГОУ забезпечують концентрацію забруднюючих речовин, що викидається в атмосферу та є інструментом охорони атмосферного повітря. Також, впровадження ГОУ дозволяє економити на екологічному податку, в наслідок зменшення об’єму забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

У відповідності до «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52 суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (далі – ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік – для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню.

Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.

Широка акредитація лабораторії групи копаній MCL дозволить провести контролю ефективності роботи ГОУ від будь-яких технологічних процесів. Саме тому, звертаючись до компанії MCL Ви гарантовано отримуєте найкращу якість, економите свій час та гроші.